Jedną z form prowadzenie swojej działalności jest założenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego i posiada osobowość prawną.

Funkcjonowanie takiej spółki regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Spółkę z o.o. można prowadzić samemu (alternatywa dla jednoosobowej działalności gospodarczej) lub założyć w ze wspólnikiem lub wspólnikami. Większość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie polski o małe spółki, które zatrudniają mniej niż 9 osób. (ponad 80% wszystkich spółek). Jednym z największych zalet spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za długi spółki do wysokości wniesionych wkładów. W razie ewentualnych problemów finansowych każdy ze wspólników może odpowiadać tylko majątkiem który zainwestował w spółkę. Podstawą do założenia i funkcjonowania spółki z o.o. jest podpisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego lub skorzystanie z portalu S24.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakładanie pierwszej firmy to dość trudne zadanie. Pierwsze pytanie jakie stawiamy sobie podczas zakładania przedsiębiorstwa to wybór formę prawny prawnej. Niewątpliwą zaletą spółek kapitałowych (spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka akcyjna) nad osobowymi (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) jest znacznie niższe ryzyko jakie ponosi sam przedsiębiorca. W tych z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych wspólnicy nie odpowiadają bowiem prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki. Założenie spółki z o.o. obecnie nie jest trudnym zadaniem. Należy przygotować umowę spółki (w przypadku kiedy założymy ją ze wspólnikiem lub wspólnikami) oraz akt założycielski spółki z o.o. (w przypadku jednoosobowej spółki). W momencie podpisania umowy spółka uzyskuje status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  i ma obowiązek w ciągu 6-miesięcy dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Należy również założyć rachunek bankowy oraz powierzyć biuru księgowemu zajmowanie się sprawami z księgowością w spółce.

Założenie spółki przez internet

Od kliku lat, a dokładnie od 2012 roku istnieje możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem platformy Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym celu należy wejść na stronę ekrs.ms.gov.pl i odnaleźć zakładkę S24 – rejestracja spółki. Następnie należy postępować zgodnie z formularzem i uzupełnić dane oraz dokumenty związane z rejestracją spółki. procedura zakładania spółki z o.o. online nie jest skomplikowana. Należy czytać wszelkie wskazówki i informację zawarte na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pełna księgowość w spółce z o.o.

Przedsiębiorcy którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z uproszczonej księgowości. Bardziej skomplikowana jest księgowość spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, spółki z o.o. nie mogą rozliczać się na podstawie KPiR (księgi przychodów i rozchodów). Takie podmioty prowadzą pełną księgowość, które jest bardziej zawiła i skomplikowana. Pełna rachunkowość w spółce oznacza konieczność ewidencjowania w księgach każdej złotówki, która jest wpłacana lub wypłacana z przedsiębiorstwa. Kolejnym wymaganiem stawianym spółką prowadzącym pełną księgowość jest obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania finansowego. W skład pełnej rachunkowości wchodzi również

rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa. Po zakończeniu roku obrotowego  dokumenty te należy przedłożyć w urzędzie skarbowym oraz sądzie rejestrowym.

Prowadzenie księgowości w spółce z ograniczona odpowiedzialnością

Tak, jak wcześniej wspominaliśmy spółki z o.o.  art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości są zobowiązane prowadzić pełną księgowość. Prowadzenie takiej formy księgowej jest skomplikowane i wymagające posiadania odpowiedniej wiedzy, która jest aktualizowana razem ze zmianami w ustawach i rozporządzeniach. Biura księgowe (w tym Polski Instytut Księgowości) specjalizują się w prowadzeniu księgowości dla spółek, w tym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Powierzając pełną rachunkowość zewnętrznemu biurowi księgowemu mamy pewność, że będzie ona prowadzona rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Przy współpracy z https://warszawa.taxeo.pl/