Każdy bank ma własne procedury mające na celu zbadanie zdolności kredytowej przyszłego kredytobiorcy. Powoduje to, że osoba wnioskująca o kredyt w załóżmy kilku bankach mogła by uzyskać odmienne wyniki tej procedury. Sposób wyliczania zdolności kredytowej jest wewnętrzną sprawą banku i obejmuje go tajemnica bankowa. Niektóre rzeczy są jednak niezmienne i w większym lub mniejszym stopniu mają wpływ na procedurę obliczania zdolności kredytowej w każdym banku. Co więc bank może wziąć pod uwagę?

Sprawdzanie zdolności kredytowej wydaje się dla konsumentów zwykłą biurokracją, ale tak naprawdę ważne jest dla całego systemu finansowego. Przede wszystkim bank musi wiedzieć czy pieniądze, które pożycza zostaną zwrócone, a kredytobiorca powinien znać swoje finansowe możliwości. Pamiętajmy, że to właśnie zbyt luźne rozdawanie kredytów doprowadzało do ostatnich kryzysów finansowych na świecie. Co bank sprawdzi obliczając zdolność kredytową osoby wnioskującej o kredyt?

Miesięczny dochód, wydatki, zobowiązania

Przede wszystkim to, jakie dochody ma osoba starająca się o kredyt. Brak dochodów lub ich niski poziom od razu zamyka drogę do wsparcia finansowego przez bank. Dodatkowo miesięczne dochody kredytobiorcy zostaną pomniejszone o stałe, comiesięczne wydatki. Stałe wydatki to wszelkie opłaty oraz środki na utrzymanie. Następnie od miesięcznego dochodu zostaną odliczone również inne, istniejące już zobowiązania – poręczone kredyty, spłacane kredyty czy karta kredytowa. Pamiętajmy, że nawet nie używany limit karty kredytowej zostanie odliczony od comiesięcznego dochodu. Bank wychodzi z założenia, że jeśli posiadamy kartę kredytową to w każdej chwili możemy jej użyć.

Należy pamiętać o tym, aby żadnych zobowiązań czy poręczeń nie ukrywać. Bank nas z pewnością sprawdzi i zgłosi się o potrzebne mu informacje do Biura Informacji Kredytowej.

Wolne środki a miesięczna rata kredytu

Środki, które pozostały po odliczeniu wszelkich opłat i zobowiązań to maksymalna miesięczna rata (rata kapitałowa + odsetki) na jaką osoba wnioskująca o kredyt może sobie pozwolić. W tym momencie banki postępują bardzo różnie, gdyż często jedynie jakiś procent wolnych środków może stanowić ratę kredytu.

Profil oraz forma zatrudnienia

Bardzo duże znaczenie przy obliczaniu zdolności kredytowej ma profil oraz forma zatrudnienia. Wyższa kwota kredytu może zostać przyznana osobom pracującym w administracji publicznej, czy instytucjach zaufania publicznego. Dodatkowo preferowana jest stała forma zatrudnienia, czyli umowa o pracę na czas nieokreślony.

Co jeszcze wpływa na zdolność kredytową?

Oprócz tych niezwykle ważnych czynników, wpływ na zdolność kredytową mogą mieć: wiek, płeć, stan cywilny (kredyty chętniej przyznaje się osobom, które zawarły związek małżeński), wykształcenie (jeśli posiadasz wykształcenie wyższe to bank uważa, że jesteś w stanie znaleźć lepiej płatną pracę), posiadane rachunki bankowe, miejsce zamieszkania, długość okresu zatrudnienia, profil zawodowy. Na podstawie tych wszystkich wskazówek banki stwierdzają czy osoba wnioskująca o kredyt pasuje do profilu rzetelnego dłużnika.

Historia kredytowa

Nie zapominajmy o historii kredytowej, to ona potrafi bardzo dużo wnieść do naszej zdolności kredytowej. Jeśli brałeś wcześniej kredyt, sprzęt na raty lub posiadałeś kartę kredytową, a swoje zobowiązania rzetelnie spłacałeś, będzie to niezwykle ważna informacja dla banku, dzięki której łatwiej zostanie przyznany Ci kredyt lub bank będzie w stanie przyznać Ci lepsze warunki. Dlatego nawet jeśli nie potrzebujemy kredytów, to warto jest wziąć czasami kredyt na niedużą sumę, aby stworzyć dla siebie pozytywną historię kredytową, oczywiście jeśli zamierzamy kiedyś starać się o kredy na większą sumę np. kredyt hipoteczny na mieszkanie.

Przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu warto samemu zrobić własne wyliczenie zdolności kredytowej. Chodzi tu przecież również o nasze dobro, czyli możliwości finansowe, ponieważ jeśli okażą się za małe, nawet przyznany kredyt może kosztować nas dużo nerwów, czasu i pieniędzy.

PA
Nie wiesz czy bank przyzna Ci kredyt? Sprawdź to w kalkulatorze zdolności kredytowej na: direct.money.pl.