Zakładanie działalności może przysporzyć niektórym pewne trudności. Własny biznes wymaga pełni zaangażowania czasu, energii i sił, a początkowe formalności mogą wydawać się nie do przejścia.Krok po kroku podpowiemy Państwu, jak założyć działalność gospodarczą, w sposób prosty i nieprzysparzający problemów.

Po pierwsze, będąc zupełnie zielonym w dziedzinie, jaką jest działalność gospodarcza, warto skorzystać z pomocy fachowców. To dziś często wybierana opcja przez młodych przedsiębiorców, dopiero stawiających pierwsze kroki w swoim biznesie. Zwrócić możesz się do profesjonalistów, skupionych w prywatnych firmach lub wybrać organizację, działającą przy dofinansowaniu z pieniędzy publicznych np. agencje rozwoju regionalnego lub regionalne instytucje wspierania przedsiębiorczości i otrzymać równie fachowe doradztwo, w zdecydowanie niższych cenach.

Jeszcze jakiś czas temu zakładanie własnej działalności było procesem o dużym stopniu skomplikowania. Jednak od zmiany przepisów, uproszczone zostały procedury i formalności, dzięki czemu większość przyszłych przedsiębiorców radzi sobie całkiem dobrze z wszelką biurokracją przy zakładaniu biznesu.

Działalność gospodarczą zgłasza się do rejestru przedsiębiorców przy pomocy jednego tylko formularza - CEIDG-1, równocześnie zgłaszając ją i do innych wymaganych przepisami instytucji: do urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to procedura, za którą od zgłaszającego Państwo nie pobiera opłat.

Podczas rejestracji firmy, zgłaszający jednocześnie wybiera formę opodatkowania. Jak widać, zgłoszenie własnej działalności nie wymaga wypełniania mnóstwa formularzy. Wystarczy wypełnić jeden wyłącznie dokument. Bywa jednak, że wypełnienie go przysparza pewnych kłopotów. Najlepiej wówczas pokazać wypełniony formularz instytucji otoczenia biznesu, która zweryfikuje zgodność wniosku z rzeczywistością i prawidłowość jego wypełnienia.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w wersji papierowej w Urzędzie Gminy. Można wysłać go też drogą elektroniczną rejestrując się na stronie CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/), a następnie w ciągu 7 dni koniecznie pojawić się w Urzędzie Gminy, w celu złożenia podpisu na wniosku.

Istnieje jeszcze trzeci wariant złożenia wniosku - przesłanie go do Urzędu Gminy listem poleconym, ze złożonym już i notarialnie potwierdzonym podpisem. Z chwilą, gdy własna działalność gospodarcza zostanie wprowadzona do rejestru CEIDG, następuje rozpoczęcie jej działalności.