Nie dajmy sobie wmówić, że pieniądze nie motywują. Współcześnie wielu coachów, czy mówców motywacyjnych propaguje odejście od wynagrodzenia jako elementu systemu motywacyjnego. Z drugiej strony pracownikom zarzuca się, że chodzą do pracy wyłącznie dla wynagrodzenia. Te dwie informacje stoją we wzajemnej sprzeczności. Pamiętajmy, że to pracownicy lepiej wiedzą co ich motywuje, nie zarabiający astronomiczne kwoty pseudo eksperci. Podstawę motywacji musi stanowić wynagrodzenie. Nawet najlepszy system motywacyjny nie sprawdzi się w pracy oferującej zarobki, które nie pozwolą prowadzić życia na odpowiednim poziomie.

Motywacja pozafinansowa

Mając zapewnione podstawowe środki do życia można przyjrzeć się pozostałym aspektom pracy, które wpływają na zadowolenie z niej i motywują do lepszego wykonywania swoich zadań. Z badań przeprowadzonych na polskich uniwersytetach wynika, że pracownicy cenią sobie elastyczny czas pracy. Możliwość dostosowania godzin pracy do życia prywatnego, ale też zadań i potrzeb firmy znacznie podwyższa efektywność pracowników. Dużą rolę w motywacji odgrywa także możliwość uczestniczenia w procesie decyzyjnym. Pracownik, który czuje że może zaproponować konkretne rozwiązania, że jego zdanie jest brane pod uwagę i przedsiębiorstwo liczy się z jego opinią o wiele chętniej przychodzi do pracy.


Istotna jest także atmosfera panująca w firmie. Nikt nie chce być zatrudnionym w miejscu gdzie się źle czuje, jest zdenerwowany i zestresowany. O wiele przyjemniej działa się w grupie ludzi do których mamy zaufanie i na których możemy liczyć. Dlatego tak duże znaczenie mają wszelkiego rodzaju wyjazdy integracyjne czy spotkania firmowe. Niestety często te wydarzenia nie skupiają się na zacieśnianiu więzi a walce o awans czy jak najlepsze kontakty z przełożonymi.


Ważny jest także sam sposób zlecania zadań. Współcześnie nikt nie chce otrzymywać rozkazów, zamiast nich lepiej sprawdza się kierowanie poleceń w formie prośby. Współpracownik i tak wie, że musi wykonać daną czynność, ale jeżeli zostanie mu przekazana  łagodniejszej formie chętniej się do niej zabierze. 

Nie należy też zapominać o innych materialnych motywatorach - służbowy samochód, komputer, telefon często skutecznie przekonują pracowników do wyboru danej oferty pracy. Dodatkowe świadczenia zdrowotne, bony, zniżki, karty oferujące zajęcia sportowe mogą znacznie poprawić motywację pracownika.


Motywatorem może być również sam rodzaj umowy - pracownicy o wiele chętniej wybierają umowy o pracę, jako te dające im większą gwarancję zatrudnienia. W Polskich przedsiębiorstwach bardzo zaniedbywany jest system pochwał dla pracowników. Osoby zarządzające wspominają jedynie o błędach, pomyłkach, wykroczeniach, czyli samych negatywnych rzeczach. Nie da się w ten sposób zbudować zdrowej atmosfery w zespole. Jeżeli będziemy wspominać jedynie o negatywnych stronach pracy, nasi współpracownicy zaczną uważać, że w firmie nie ma żadnych pozytywnych rzeczy, co znacznie ich zdemotywuje.

Należy pamiętać, że chwalenie za dobrze wykonaną pracę, punktowanie sukcesów i odpowiednie nagradzanie za pozytywny wkład w rozwój firmy powinny być podstawą każdego systemu motywacyjnego. 


Artykuł powstał we współpracy z Leadership Center