Kredyty frankowe stanowią od lat problem dla tysięcy kredytobiorców w Polsce. Wiele osób zastanawia się, czy warto podpisać ugody proponowane przez banki, takie jak PKO BP w 2023 roku, czy też lepiej skierować sprawę do sądu i doprowadzić do unieważnienia umowy o kredyt w CHF. W tym artykule przeanalizujemy temat ugody z PKO BP w kontekście kredytów frankowych i przedstawimy różne punkty widzenia na tę kwestię.

Ugoda z frankowiczami - rekomendacja KNF

Ugoda w sprawie kredytów frankowych nie jest nowym pomysłem. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaproponowała taki program już w 2020 roku. Zakładał on przeliczenie kredytów frankowych na kredyty złotowe, oparte na stawce WIBOR i z dodaną marżą banku. Bank PKO BP był jednym z inicjatorów tej propozycji i jednym z niewielu banków, które od samego początku umożliwiały klientom podpisanie ugody. Obecnie, w świetle prawomocnych wyroków, banki są bardziej skłonne do zawierania ugód, traktując je jako sposób na ochronę swojego kapitału.

Podpisanie ugody ma jednak swoje konsekwencje, a kredytobiorcy powinni dokładnie rozważyć tę decyzję. Po zawarciu ugody tracą oni prawo do pozwania banku i unieważnienia pierwotnej umowy. Dlatego warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby ocenić, czy ugoda z bankiem jest dla nas korzystna.

Czy warto podpisać ugodę z bankiem?

Banki to instytucje finansowe, których głównym celem jest generowanie zysków. Propozycje ugód ze strony banków nie są więc motywowane dobrocią serca, lecz kalkulacją opłacalności dla banku. W przypadku PKO BP, bank ten podjął decyzję o wprowadzeniu programu ugód, ponieważ liczba udzielonych przez niego kredytów frankowych była stosunkowo mała. Jednak nie wszyscy frankowicze mogą skorzystać z tej propozycji, a program ugód dotyczy tylko tych kredytobiorców, którzy mają aktywne umowy kredytowe i nadal spłacają swój kredyt.

Warto zauważyć, że banki często czekają na pierwsze kroki klienta, zanim zaproponują mu ugody. Dopiero wtedy, gdy kredytobiorca frankowy zdecyduje się na skierowanie sprawy do sądu, bank wychodzi z propozycją zawarcia pozasądowej ugody. Dlatego ważne jest, aby nie czekać i jak najszybciej inicjować postępowanie sądowe.

Ugody w PKO BP - jak to wygląda?

Program ugód w PKO BP dotyczy kredytów frankowych udzielonych na cele mieszkaniowe, które są nadal spłacane. Osoby zainteresowane zawarciem ugody muszą zgłosić ten fakt w oddziale banku lub za pomocą bankowości internetowej. Wszelkie formalności mogą być załatwione zdalnie, jednak ostatni etap, czyli podpisanie umowy, wymaga stacjonarnego spotkania w oddziale banku.

Ugody z frankowiczami z PKO BP będą zawierane przed mediatorem z listy KNF, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie sprawy. Podczas mediacji bank i konsument omawiają i ustalają warunki ugody. Koszty postępowania pokrywane są przez bank.

Ugoda frankowa zakłada przewalutowanie kredytu frankowego na złotówki oraz ustalenie nowych warunków spłaty. Dla kredytobiorców korzyścią będzie brak ryzyka walutowego, jednak warto dokładnie zapoznać się z propozycją od banku, aby ocenić, czy proponowana konwersja kredytu jest korzystna dla naszej sytuacji finansowej.

Dlaczego ugoda z bankiem PKO BP może nie być korzystna?

Podpisanie ugody z PKO BP i innymi bankami może nie być korzystne dla kredytobiorców. Przede wszystkim, podpisując ugodę, tracą oni prawo do roszczeń względem poprzednich warunków umowy. Kredyt pozostaje w mocy, a bank może zarabiać więcej na oprocentowaniu. Ponadto, po przewalutowaniu kredytu na złotówki, kredytobiorcy mogą płacić wyższe odsetki niż wcześniej, gdy obowiązywał harmonogram spłaty w walucie frankowej.

Warto również zauważyć, że coraz więcej frankowiczów wygrywa sprawy sądowe, unieważniając umowy kredytowe lub odfrankowując kredyt. Oryginalne umowy często naruszają przepisy prawa, a sądy coraz częściej przychylają się do argumentów kredytobiorców.

Podsumowanie

Ugoda z PKO BP w sprawie kredytów frankowych to temat, który budzi wiele kontrowersji. Dla niektórych kredytobiorców może być to korzystne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli nie mają pewności co do wyniku procesu sądowego. Jednak trzeba pamiętać, że podpisanie ugody oznacza rezygnację z prawa do roszczeń względem pierwotnej umowy. Dlatego warto dokładnie ocenić swoją sytuację i skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych przed podjęciem decyzji.

Ważne jest również śledzenie aktualności i ewentualne zmiany w propozycjach ugód ze strony banków, takich jak PKO BP. Warunki ugody mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji na rynku finansowym. Najnowsze informacje dla frankowiczów można znaleźć na portalu Bankingo.pl

Pamiętaj, że to tylko ogólne informacje i nie stanowią porady prawnej. Każda sytuacja jest indywidualna i wymaga dokładnej analizy.