Praca za granicą to dla wielu osób szansa na lepsze zarobki i godne życie. Polacy wyjeżdżają, aby zarobić na mieszkanie, chcą odłożyć pieniądze na samochód, urlop, wykształcenie dzieci. Praca w kraju nie zawsze daje takie możliwości, dlatego wiele osób decyduje się na wyjazd do Anglii, Irlandii czy Skandynawii. Popularnością cieszą się również Niemcy, które kuszą bliskością, wysokimi zarobkami oraz godnymi warunkami zatrudnienia. Cześć osób po kilku latach wraca, inni zostają na stale. Czy faktycznie emigracja zarobkowa do Niemiec to dobry pomysł? Jak wygląda średnia płaca w Niemczech?

Zarobki w Niemczech – porównanie do Polski

Zarobki w Polsce są na dużo niższym poziomie niż w krajach Unii Europejskiej, dlatego coraz więcej osób decyduje się na emigrację zarobkową. Popularnym miejscem wyjazdu są nasi zachodni sąsiedzi. Czy decyzja jest słuszna i pensja w Niemczech pozwoli na godne życie? W 2021 roku płaca minimalna w Niemczech wynosi 9,5 Euro za godzinę, czyli ok. 42 zł. W Polsce za godzinę pracy można otrzymać 17 zł, więc łatwo policzyć, że miesięczne wynagrodzenie w Niemczech jest dużo większe niż w kraju. Polacy, którzy pracują w Niemczech na cały etat, zarobią co najmniej 3994 euro, czyli 6720 zł. Stawka miesięczna regularnie rośnie, w roku 2015 wynosiła 1350 euro, dwa lata później 1470, a obecnie 1536. W drugim kwartale 2022 roku ma wynieść 1672 euro. Stawka miesięczna regularnie rośnie, w roku 2015 wynosiła 1350 euro, dwa lata później 1470, a obecnie 1536. W drugim kwartale 2022 roku ma wynieść 1672 euro. To dużo, ale osoby wykształcone, znające biegle język niemiecki lub angielski mogą liczyć na dużo wyższą pensję. Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie, nie później niż ostatniego roboczego dnia bankowego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym praca została wykonana. Tydzień roboczy nie różni się niczym od tego, który obowiązuje w Polce i wynosi również 40 godzin. Istotnym czynnikiem, który powoduje, że coraz więcej rodaków emigruje do Niemiec, jest korzystny system socjalny. Polacy otrzymują takie samo wsparcie jak obywatele Niemiec. Przysługuje im zasiłek rodzinny, który wynosi od 184 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, do 215 euro za czwarte i każde kolejne. Emigrantom przysługuje również zasiłek dla bezrobotnych, gwarantowana opieka zdrowotna oraz zasiek po urodzeniu dziecka. Jeżeli chcesz dokładnie sprawdzić, jak wyglądają średnie zarobki w Niemczech brutto i netto, przejdź do strony, na której podano szczegółowe dane.

Od czego zależy wysokość wynagrodzenia w Niemczech?

Zarobki w Niemczech są zależne od wielu czynników, m.in. od sektora, wykształcenia, płci czy wielkości przedsiębiorstwa. Najwięcej można zarobić w branży finansowej, energetyce, budownictwie. Według niemieckiego prawa, osoby o najwyższych kwalifikacjach otrzymują co najmniej o 50% więcej, niż wynosi minimalna stawka. Według Federalnego Urzędu Statystycznego w Niemczech pracę minimalną otrzymuje więcej kobiet niż mężczyzn. Szacuje się, że kobiety zarabiają średnio mniej o 622 euro miesięcznie, co stanowi różnicę o 14.9%. Najwyższe wynagrodzenie dla kadry kierowniczej i specjalistów oferują południowe regiony Niemiec, m.in. landy Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Brema, Hesja, Nadrenia Północna-Westfalia. Najniższe zarobki otrzymują pracownicy ze wschodniej części Niemiec. Na wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w większych przedsiębiorstwach. Nie ma tutaj znaczenie wykształcenie, ponieważ inżynier zatrudniony w zakładzie zatrudniającym ponad 1000 pracowników zarobi o 10% więcej niż jego kolega, o identycznych kwalifikacjach, zatrudniony w małej, lokalnej firmie.
W Niemczech, jak w większości krajów wynagrodzenie zależy również od poziomu wykształcenia. Na dobre zarobki mogą liczyć finansiści, farmaceuci, inżynierowie, lekarze. Opłacalna jest również praca w przemyśle motoryzacyjnym, chemicznym, ubezpieczeniach, transporcie kosmicznym i lotniczym, energetyce, handlu. Grupą najsłabiej zarabiającą są kucharze, kasjerzy i fryzjerzy.

Przeciętne wynagrodzenie w Niemczech

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto obliczane dla wtórnego sektora niemieckiej gospodarki, który obejmuje głównie produkcję, budownictwo i usług w 2019 roku wynosiło 3 994 euro. W Polsce pracownicy zarabiali średnio 18 338 zł. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia można zaobserwować porównując Nominallohnindex, czyli zmianę procentową wynagrodzeń w stosunku do roku przyjętego jako podstawą roku bazowego oraz Reallohnindex, czyli realne wzrosty płac. W 2012 wynagrodzenie w wynosiło 3449 euro, Reallohninde 96%, a Nominallohnindex 93,5%. 6 lat później, w 2019 wartości wynosiły angiologicznie 3 994 euro, 105,3% i 110,6%.

Wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie netto w Niemczech jest obliczane nieco inaczej niż w Polsce. Kwota brutto pomniejszana jest o składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne oraz podatek dochodowy i kościelny. Wynosi od 59% do 67% wynagrodzenia brutto i jest zależne od kilku czynników. Aby obliczyć, ile pracownik otrzyma „na rękę", należy uwzględnić, czy ma rodzinę, czy współmałżonek pracuje. Brana jest również pod uwagę ilość dzieci. Zakłada się, że średnie wynagrodzenie netto wynosi 65% zarobków brutto.


Koszty utrzymania w Niemczech jest dużo wyższe niż w Polsce, ale mimo to wiele osób decyduje zostać na stałe u zachodnich sąsiadów. Zarobki są kilkakrotnie wyższe niż w Polsce, lepsze są również warunki pracy. Dużą zaletą pracy u zachodnich sąsiadów jest bliska odległość od kraju. Wystarczy kilka godzin, aby odwiedzić rodzinę czy przyjaciół, potem można szybko wrócić i pracować za godziwe pieniądze.