Rozliczanie usług transportowych to skomplikowane zadanie, bowiem nie wszystkie wykonywane są na terytorium Polski, a bardzo często dana spółka realizuje dostawy towarów z zagranicy, także spoza obszarów Wspólnoty. Tutaj istotne znaczenie ma znajomość przepisów z zakresu ustawy o podatku VAT odnoszących się bezpośrednio do usług transportowych. Zatem co należy wiedzieć na ten temat i jak poprawnie i bez błędów rozliczyć tranzyt i transport towarów, czyli spedycję krajową i międzynarodową?

Co mówi na temat rozliczenia usług transportowych ustawa o VAT?

Na pewno do prawidłowego rozliczenia usług transportowych potrzebna jest dobrze zorganizowana księgowa. Mysłowice są miastem, gdzie wielu przedsiębiorców działających w branży logistyki i spedycji lub współpracujących z tymi branżami korzysta z usług firmy Biuromda. Profesjonalne podejście do klienta gwarantuje prawidłowość rozliczeń i przekazywanie ich do właściwych jednostek na czas. Zatem warto poznać przepisy prawne w zakresie rozliczania usług transportowych. Według nich w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usługi jest to, gdzie odbywa się transport, a więc muszą zostać uwzględnione pokonywane odległości oraz wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów WUTT. Trzeba jednak powiedzieć, że nie zawsze jest to możliwe, a nieco inaczej rozlicza się usługi transportowe, które wykonywane są poza obszar Unii Europejskiej.

W jaki sposób rozlicza się transport towarów na trasie poza Unią Europejską do Polski?

Jeśli zastosowanie przepisów dotyczących WUTT nie jest możliwe, usługę transportową rozlicza się w inny sposób. Konieczne jest tutaj podzielenie usługi na część wykonywaną w Polsce i część wykonywaną poza terytorium Polski. W zakresie usługi, która wykonywana jest w Polsce polska spółka musi wykazać import usług oraz rozliczyć go według stawki właściwej dla danej usługi wykonywanej w Polsce. W zakresie usługi wykonywanej za granicą nie będzie ona w takim przypadku objęta polskim podatkiem od towarów i usług. Zatem usługi transportu międzynarodowego rozlicza się w każdym kraju gdzie przebiega transport, niezależnie od tego, kto zlecił usługę. Usługę wykonywaną na trasie międzynarodowej bez przejazdu przez Polskę na rzecz polskiego lub unijnego podatnika podatku VAT lub odbiorcy spoza Unii rozlicza się w każdym kraju, uwzględniając liczbę przejechanych kilometrów.

Rozliczenia wewnątrzwspólnotowe usług transportowych – co należy wiedzieć?

W przypadku transportu wewnątrzwspólnotowego rozliczenie usługi zależne jest od tego, gdzie transport się rozpoczyna i kto go zleca. W przypadku wewnątrzwspólnotowego transportu w przypadku którego rozpoczyna się on i kończy w dwóch różnych państwach członkowskich o miejscu świadczenia usługi decyduje najpierw miejsce, w którym transport towarów się rozpoczyna, a następnie NIP, który nabywca usługi podał świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu, pod warunkiem, że jest to NIP nadany przez inne państwo Unii Europejskiej niż to w którym rozpoczął się transport. W takiej sytuacji miejsce świadczenia usługi przeniesione zostaje z miejsca rozpoczęcia transportu na terytorium państwa należącego do UE, które wydało nabywcy numer NIP.

Jak wygląda rozliczenie usług transportowych wewnątrzwspólnotowych na przykładach?

W przypadku świadczenia usług transportu towarów na trasie Polska-Niemcy na rzecz polskiego podatnika, miejsce świadczenia usługi jest w Polsce, gdyż jest to miejsce rozpoczęcia transportu. W tym przypadku należy wystawić fakturę ze stawką krajową. Gdy usługa na tej trasie świadczona jest na rzecz unijnego podatnika, który zarejestrowany jest jako podatnik VAT UE, miejsce świadczenia usługi przenosi się do kraju, który wydał ten numer, co znaczy, że faktura zostaje wystawiona bez kwoty i stawki podatku, ale z adnotacją, że VAT rozliczy nabywca. Podobnie rzecz wygląda w przypadku tej samej trasy w odwrotnym kierunku. Mimo, że trasa rozpoczyna się w Niemczech, jeśli nabywcą jest Polski podatnik, to liczy się kraj, który nadał NIP, zatem wystawiona zostaje faktura z krajową stawką podatku VAT. W przypadku unijnego podatnika, który jest nabywcą towarów na trasie Niemcy-Polska, decyduje kraj rozpoczęcia usługi, zatem znów wystawiana jest faktura bez kwoty i stawki podatku, z adnotacją, że VAT uiści nabywca.

W przypadku transportu międzynarodowego, gdy trzeba rozliczać poszczególne odcinki, gdzie transport się odbywa według ustalonych dla danego kraju stawek VAT, dla odcinka krajowego można zastosować 0% VAT. Rozliczenia usług transportowych nie są bardzo skomplikowane, trzeba jednak dobrze znać przepisy, dlatego warto korzystać z profesjonalnej pomocy księgowych.