Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika, zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Pracy. Wysokość składki na Fundusz Pracy stanowi 2.45% jej podstawy. Kiedy jesteśmy zwolnieni z jej opłacania?

Kiedy pracodawca nie jest zobowiązany do płacenia składki na Fundusz Pracy?

Możliwe jest kilka przypadków, kiedy to przedsiębiorca zwolniony jest z tego rodzaju opłaty, np. kiedy to zatrudniony przez niego pracownik nie zarabia więcej niż minimalna krajowa. Wyjątkiem dla tego zwolnienia jest oczywiście sytuacja, gdy pracownik podejmuje się pracy dodatkowej. Gdy oba wynagrodzenia sumują się na kwotę, która w rezultacie daje minimalną krajową, wtedy pracodawca jest zobowiązany do opłacenia składki.


Zwolnienie z opłacania składki zależne od wieku pracownika

Innym przypadkiem zwolnienia pracodawcy z obowiązku opłacania składek jest sytuacja, gdy zatrudniony przez niego pracownik skończył 60 lat - w przypadku mężczyzn - lub 55 lat - w przypadku kobiet. Konieczność opłacania składek na Fundusz Pracy ustępuje pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po ukończeniu lat pracownika (określonych w przepisach prawa).

Przypadek, który związany jest ze zwolnieniem ze składek i dotyczy wieku pracownika, ma miejsce wtedy, gdy osoba zatrudniona ukończyła 50 rok życia i pracuje na umowę o pracę. Jeśli przed podjęciem zatrudnienia pracownik był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny, to pracodawca jest zwolniony z opłacania składki przez najbliższe 12 miesięcy.


Inne przypadki zwolnienia ze składek na Fundusz Pracy

Zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy obowiązuje również tych pracodawców, których pracownicy powracają z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych. Przedsiębiorca ma możliwość niepłacenia składki przez okres 36 miesięcy od ich powrotu.

Nieopłacanie składki jest możliwe również wtedy, gdy pracownik został skierowany do zakładu pracy z Urzędu Pracy i nie ukończył 30 roku życia. Zwolnienie ze składki obowiązuje wtedy przez okres 12 miesięcy.

Pracodawca nie ma obowiązku płacenia składek także wtedy, gdy wszystkich swoich pracowników zatrudnia na podstawie umowy zlecenia.