Zwolnienia ludzi nigdy nie są przyjemne, szczególnie dla strony odbieranej stanowiska. W takich sytuacjach rodzi się mnóstwo nieporozumień, natomiast ludzie niejednokrotnie odchodzą z poczuciem zniechęcenia oraz rozczarowania.

Outplacement?


Ważny aspekt programu outplacementowego stanowi stworzenie poprzez konsultanta CV kandydata, jakie w możliwie jak najlepszy sposób przedstawi go na rynku pracy oraz stanie się przepustką do rozmów kwalifikacyjnych. Uwydatni ono sukcesy oraz silne strony konkretnej osoby, jakie przyciągną uwagę rekrutujących oraz zagwarantują większą responsywność na wysyłaną poprzez nią ofertę. Określenie wspólnie z prowadzącym konsultantem metod poszukiwań pracy stanowi następną zaletą programu outplacementowego. Istotne, aby forma taka była zgodna z trendami będącymi na rynku pracy oraz praktycznymi możliwościami uczestnika programu. Może być ona różnorodna we współzależności od miejsc o jakie może ubiegać się uczestnik programu. Spółka, jaka obejmuje opieką zwalniane osoby, dba o wizerunek odpowiedniego pracodawcy na rynku, zmniejsza złe emocje zatrudnionych, także tychże, których kontynuują pracę w spółce. Obniża zagrożenie wystąpienia wewnętrznych sporów na linii pracownicy – przełożony – związki zawodowe. Środkiem do efektywnego mechanizmu Outplacementu jest poprzedzająca mechanizm, dokładna ocena profilu, potrzeb oraz chęci zwalnianych osób. Pozwoli ona spółce na wybranie właściwych urządzeń edukacyjnych, wsparcia pracownika w zaplanowaniu nowej drogi zawodowej. Optymalizację procesów wspomagających zapewnia współpraca ze spółką konsultacyjną, mającą ogromne doświadczenie w tymże obszarze. Teraz dużo mówi się na ten temat, a różne ciekawe informacje, znajdziemy także na stronie https://www.lhhpolska.pl/pl/outplacement-i-restrukturyzacja.

Outplacement – to się opłaca


Zastosowanie systemu łagodnych zwolnień może dać mnóstwo korzyści dla organizacji. Jak wynika z badań, spółki korzystające z modeli outplacementowych mają podwójnie mniej pozwów sądowych. Pracodawcy stosujący różnorodne rodzaje wsparcia odchodzących zatrudnionych, odnotowują o 20% większe dochody aniżeli inne spółki. Co więcej, w blisko połowie spółek podejmujących owego rodzaju przedsięwzięcia, poziom radości pracowników po wprowadzonych zmianach utrzymał się na tymże samym bądź większym poziomie. Dla zestawienia w większości spółek nie stosujących outplacementu poziom szczęścia zatrudnionych pogorszył się. Podstawowymi beneficjentami programów outplacementowych są zwalniani pracownicy. To oni dostają wsparcie, jakie pozwoli im na szybsze odnalezienie zatrudnienia po otrzymaniu wypowiedzenia.