Czy możemy skorzystać z pożyczki, gdy nie posiadamy wystarczającej zdolności kredytowej? Jak wyjść z sytuacji, gdy bank odmówił nam udzielenia kredytu? W takiej chwili możemy posiłkować się pożyczką z gwarantem. Czym ona jest i jak można z niej skorzystać? Przeczytaj, o czym jest pożyczka z gwarantem i na czym polega.

Czym jest pożyczka?

Mówiąc o pożyczce z gwarantem, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czym jest pożyczka. Pożyczka, o której w naszym przypadku mowa jest przekazaniem pieniędzy z firmy pożyczkowej do dyspozycji pożyczkobiorcy. Pożyczki pozabankowe z wyspecjalizowanych instytucji zawsze występują w formie pisemnej umowy, na określony w umowie czas i na określonych warunkach. Pożyczki z instytucji pozabankowych przeważnie są odpłatne, chyba że korzystamy z pożyczki promocyjnej np. chwilówki dla nowych klientów danej firmy. Umowę pomiędzy instytucją pożyczkową, a konsumentem reguluje Kodeks cywilny i ustawa o Kredycie konsumenckim (tzw. ustawa antylichwiarska).

Kim jest gwarant w przypadku pożyczki?

Kiedy mówimy o gwarancie mamy na myśli poręczyciela lub żyranta, czyli osobę, która poręcza zaciągnięte przez nas zobowiązanie – najczęściej kredyt lub pożyczkę udzieloną innej osobie.

Gwarant to osoba trzecia, która jest obok pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy dodatkowym uczestnikiem umowy pożyczki. Gwarant, poręczając za pożyczkobiorcę, zobowiązuje się wobec firmy pożyczkowej do zapłaty zobowiązania, w sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie będzie w stanie wywiązać się z umowy, czyli spłaty zobowiązania.

Czy każdy może zostać gwarantem?

Aby pożyczkobiorca mógł skorzystać z pomocy gwaranta, ten musi spełniać określone warunki. Przeważnie gwarantem zostaje członek rodziny wnioskodawcy np. rodzic lub rodzeństwo. Ale nie jest to warunek konieczny, równie dobrze poręczycielem może zostać przyjaciel lub kolega z pracy.

Podstawowym kryterium, by wybrana przez nas osoba została gwarantem, jest wyrażenie przez nią zgody na poręczenie zobowiązania. To jednak nie wystarczy, ponieważ gwarant również powinien spełniać inne ważne wymagania:

  • Podstawową zasadą jest posiadanie zdolności do czynności prawnych.
  • Gwarant musi być także w odpowiednim wieku – przeważnie, aby móc poręczyć należy mieć ukończony 18 rok życia, górna granica to zazwyczaj 75 lat.
  • Posiadać stabilną sytuację zawodową oraz dochody, które w razie braku spłaty przez pożyczkobiorcę umożliwiają spłatę pożyczki – inaczej mówiąc, musi posiadać odpowiednio wysoką zdolność kredytową.
  • Posiadać dobrą historię kredytową, która będzie sprawdzana w bazach informacji kredytowej. Dobra historia kredytowa, to przede wszystkim regularne spłacanie zobowiązań.

Gdzie można otrzymać pożyczkę z gwarantem?

Pożyczka z gwarantem oferowana jest jedynie przez firmy pożyczkowe. Jest to produkt skierowany do osób z niską zdolnością kredytową lub osób ze złą historią kredytową. Pożyczkę z gwarantem możemy otrzymać przede wszystkim, udając się do  placówki instytucji pozabankowej lub składając wniosek o pożyczkę online. Tego typu produkt jest jednak obarczony pewnym ryzykiem, ponieważ nie każdy chce ponosić odpowiedzialność za nasz zadłużenie. Oczywiście osoba poręczająca za nas ma wpływ na kształt podpisywanej umowy np. może określić okres swojej odpowiedzialności, maksymalną kwotę, za jaką będzie odpowiadał, oraz że firma pożyczkowa w pierwszej kolejności będzie dochodziła należności od pożyczkobiorcy, a nie od gwaranta.