Rok 2017 to kolejne zmiany w podatkach. Największą rewolucję wprowadzi zdecydowanie tzw. duża nowela VAT, jednak podatnicy powinni być również świadomi kilku zmian w kwestii CIT i PIT. Poniżej znajduje się opis najważniejszych zmian, jakie pojawią się w 2017 roku.

Zmiana zasad dokonywania zwrotu VAT

Nowela ustawy VAT wprowadzi nowe zasady dotyczące dokonywania zwrotu VAT. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot w terminie 25 dni, czyli przyspieszonym okresie – oczywiście po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Wprowadzenie elektronicznych deklaracji

Dla części podatników nowelizacja VAT w 2017 roku wprowadza obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT. Już od 1 stycznia muszą się do niego dostosowywać dostawcy bądź nabywcy towarów i usług, które są objęte tzw. mechanizmem odwróconego obciążenia. Ten obowiązek spada również na wszystkich zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE, a także wszystkich tych, którzy są zobowiązani do składania informacji, deklaracji i rocznego obliczenia podatku poprzez środki komunikacji elektronicznej (na podstawie przepisów o podatku dochodowym).

 

Warto dodać, że powszechny obowiązek składania w elektronicznej formie deklaracji VAT będzie obowiązywał również innych podatników, ale dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

 

Wysokie kary za pojawienie się nieprawidłowości

Pojawiające się w 2017 roku zmiany w podatkach wprowadzą również inne, nowe sankcje za rozliczanie podatku VAT w sposób nie do końca uczciwy. Przykładowo, w stosunku do podatników, którzy dopuścili się oszustw podatkowych takich jak odliczanie podatku z faktur wystawionych przez nieistniejący podmiot lub podających kwoty niezgodne z rzeczywistością, będą naliczane sankcje podatkowe w wysokości 100%.

 

Nowa kwota wolna od podatku

Od 1 stycznia 2017 roku kwota wolna od podatku uzależniona jest od wysokości uzyskiwanego dochodu. Z zapisów w noweli ustawy wynika m.in., że podatnikom, których podstawa opodatkowania nie przekroczy kwoty 6.600 zł, będzie przysługiwać kwota zmniejszająca podatek wynosząca 1.188 zł. Z kolei jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy 6.600 zł, ale jednocześnie nie przekroczy 11.000 zł, podatnikom przysługuje kwota zmniejszająca podatek wynosząca od 556,02 zł do 1.118 zł (w miarę zbliżania się do górnej granicy limitu kwota będzie się proporcjonalnie zmniejszać).

 

Jeśli podstawa opodatkowania przekroczy 127.000 zł, wówczas podatnikowi nie będzie przysługiwać kwota zmniejszająca podatek.

 

Zmiana w CIT dla małych podatników

W 2017 roku danina płacona przez małych przedsiębiorców, nazywanych także małymi podatnikami, zostanie obniżona z 19% na 15%. Taką pomniejszoną stawkę CIT zapłacą firmy, których roczny obrót nie przekracza kwoty 1,2 mln euro. Dotyczy to również podatników dopiero rozpoczynających swoją działalność.

 

Odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, można odmówić rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w momencie, gdy dane znajdujące się w zgłoszeniu zostaną uznane za nieprawdziwe. Odmowa jest też przewidziana, kiedy dany podmiot nie istnieje bądź nie można w żaden sposób skontaktować się ani z nim, ani z jego pełnomocnikiem.