Korzystanie z usług biura rachunkowego ma wiele zalet – dokumenty naszej firmy zostają powierzone specjalistom z doświadczeniem w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi biura rachunkowego są przeważnie tańsze od usług księgowej, biura rachunkowe są zawsze na bieżąco z aktualnymi przepisami, zapewniają całoroczną ciągłość pracy (w przeciwieństwie do księgowej, która może pojechać na urlop czy pójść na L4), są bezpieczne, poufne, współpraca z nimi zmniejsza ilość kontroli podatkowych i tak dalej, i tak dalej. Najważniejszą ich zaletą jest jednak szeroki zakres usług, znacznie przekraczający zakres usług zwykłej księgowej czy księgowości internetowej.

Rodzaje usług

Najważniejszymi usługami, do których zobowiązuje się biuro rachunkowe, są usługi obejmujące prowadzenie ksiąg rachunkowych, KPiR, ryczałt, sprawy podatkowe i kadrowe. 

I tak, jeśli chodzi o prowadzenie ksiąg rachunkowych, obejmuje ono m. in.:

 • troskę o to, czy księgi rachunkowe są w naszej firmie prowadzone należycie, tj. kompletnie, bez opóźnień itd.;
 • tworzenie bilansów, sprawozdań itd.;
 • ewidencję księgową;
 • współdziałanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego.

Usługi związane z KPiR to m. in.:

 • ewidencje (zakupu, sprzedaży);
 • kontrola wszystkich formalności związanych z płacami pracowników;
 • przygotowywanie odpowiednich deklaracji (np. VAT-7).

Usługi dotyczące ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego obejmują m. in.:

 • kontrolę dowodów księgowych;
 • ewidencje (przychodów czy „kilometrówkę”).

Usługi związane ze sprawami podatkowymi to np.:

 • usługi dotyczące rozliczeń różnych transakcji;
 • rejestr inwestycji.

Sprawy kadrowe

Wartym uwagi są wreszcie usługi związane ze sprawami kadrowymi. Biura rachunkowe zapewniają tu bowiem bardzo kompleksowe działania, dzięki którym nasza kadra pracownicza zostanie odciążona i obsłużona na wielu płaszczyznach. I tak usługi te obejmują np.:

 • opiekę nad dokumentacją z zakresu przyjmowania pracowników do pracy i zwalniania ich z niej;
 • tworzenie i wysyłanie stosownych deklaracji, rozliczeń itp. (np. ZUS DRA, PIT-11);
 • wsparcie dla firmy podczas kontroli z PIP i ZUS.

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Oczywiście nie każde biuro zobowiązuje się do wyżej wymienionych lub innych usług, dlatego – zanim podejmiemy współpracę z jednym z nich – należy upewnić się, jaki będzie jego zakres obowiązków. Warto też zwrócić uwagę:

 • Czy dane biuro należy do Stowarzyszenia Księgowych (które gwarantuje najwyższe kwalifikacje pracowników)?
 • Czy zatrudnia osoby z wykształceniem wyższym magisterskim?
 • Czy jego usługi są objęte stosownymi ubezpieczeniami (nie chodzi tu tylko o obowiązkowe OC, ale także o inne polisy podnoszące poziom bezpieczeństwa współpracy)?
 • Czy traktuje klienta indywidualnie?
 • Czy dotychczasowi klienci mają o nim pozytywną opinię, czy może są jakieś skargi?
 • Czy biuro posiada dodatkowe certyfikaty (np. potwierdzające ukończenie dodatkowych kursów czy szkoleń)?

Dopiero  wtedy, gdy odpowiedzi na powyższe pytania będą pozytywne, można mówić o biurze profesjonalnym, a więc zobowiązującym się do świadczenia usług na najwyższym poziomie.