Wykroczenie skarbowe, jakim jest przekroczenie terminu złożenia deklaracji podatkowej stanowi czynnik generujący niejednokrotnie wysokie kary finansowe. Grzywna nakładana jest przez Urząd Skarbowy na podmioty, które spóźniły się ze złożeniem swojej deklaracji, przekraczając termin 30 kwietnia, roku następującego po okresie rozliczeniowym. Co zrobić, jeśli termin został przekroczony i jakie są sposoby na uniknięcie kar finansowych? O tym w dalszej części artykułu.

Po terminie zeznań podatkowych - i co wtedy?

Warto zaznaczyć, że kary finansowe wynikające z opóźnień w składaniu deklaracji mogą być dotkliwe - ustalane są one z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku. Dodatkowo karze podlega nie opłacenie rocznego podatku.

Jeśli podatnik zorientuje się o niedopełnionych formalnościach, powinien niezwłocznie nadrobić zaległości. Złożenie zaległej deklaracji oraz opłacenie podatku wraz z należnymi odsetkami staje się możliwością do uniknięcia wspomnianej grzywny. Warto jednocześnie samodzielnie powiadomić Urząd Skarbowy o dokonanym zaniedbaniu, gdyż podobna postawa skutkuje odroczeniem ewentualnych kar. Szybkość reakcji okazuje się w tym przypadku wysoce istotna, gdyż należy dokonać tych czynności przed otrzymaniem formalnego wezwania do zapłaty.

Biuro rachunkowe Poznań - efektywne wsparcie w trudnej sytuacji.

Wobec komplikacji, wynikających z opóźnień w składaniu zeznań podatkowych, warto skorzystać z pomocy profesjonalnych firm, specjalizujących się w sprawach podatkowych. Doświadczenie oraz posiadana przez fachowców wiedza i orientacja w przepisach prawnych daje możliwość uniknięcia opłacania wysokich kar pieniężnych. 

Wobec tego, w sytuacji spóźnienia z zeznaniem podatkowym, warto niezwłocznie skontaktować się z biurem rachunkowym - Poznań oferuje w tej dziedzinie mnogość firm, które skutecznie, rzetelnie i szybko naprawią popełnione wykroczenie. Wydaje się więc, że biuro rachunkowe Poznań staje się idealnym rozwiązaniem omawianej sytuacji.