Przeprowadzanie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Cała kadra - włącznie z pracodawcą - pracująca w danym przedsiębiorstwie ma obowiązek uczestniczenia w tego typu kursach.

Częstotliwość i forma danego szkolenia jest uzależniona od rodzaju zajmowanego stanowiska i warunków wykonywanej pracy. Przeprowadzony w profesjonalny sposób kurs zatytułowany "BHP szkolenia okresowe" powinien nie tylko utrwalić i pogłębić wiedzę pracownika na temat bezpieczeństwa w pracy, ale także zapoznać go z aktualnymi regulacjami obowiązującymi z tej dziedzinie.

Częstotliwość okresowych szkoleń BHP

Okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien przechodzić niemal każdy pracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie. Polskie przepisy prawa pracy ściśle i bardzo szczegółowo określają, co jaki czas pracownik musi uczestniczyć w tego typu kursach. Szkolenia okresowe z zakresu BHP odbywają się w następujących terminach:

  • jeden raz w roku (pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne, które charakteryzują się dużym ryzykiem występowania zagrożeń i wypadków),
  • raz na trzy lata (pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, których praca nie jest obciążana dużym ryzykiem występowania zagrożeń i wypadków),
  • raz na pięć lat (pracodawcy i osoby kierujące pracą innych ludzi, pracownicy inżynieryjno - techniczni, pracownicy służby BHP oraz pracownicy, którzy wykonują zawód związany z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy),
  • raz na sześć lat (pracownicy administracyjni i biurowi).


Każde szkolenie okresowe z zakresu BHP kończy się egzaminem sprawdzającym poziom zdobytej wiedzy. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia powinno być przechowywane przez pracodawcę w aktach osobowych pracownika. 

Formy szkoleń okresowych w dziedzinie BHP

Szkolenia okresowe w zakresie BHP powinny być zorganizowane w ramach czasu pracy pracownika. W przypadku gdy pracodawca nie ma możliwości zorganizowania takiego szkolenia w godzinach pracy, można przeprowadzić je w czasie dodatkowym - jednak z zastrzeżeniem, iż czas poświęcony na szkolenie jest traktowany jako czas pracy (z prawem do wynagrodzenia i ewentualnego dodatku za nadgodziny). Wszystkie szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą odbywać się w trzech podstawowych formach:


  • kurs (który składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych, a jego wymiar czasowy nie jest krótszy niż 15 godzin lekcyjnych),
  • seminarium (zazwyczaj w formie wykładu, który trwa nie mniej niż 5 godzin lekcyjnych,
  • samokształcenie kierowane (szkolenie online przy pomocy dostarczonych materiałów).

Poszczególne szkolenia okresowe mogą różnić się wymiarem czasowym - zazwyczaj trwają od kilku do kilkudziesięciu godzin, a ich ilość jest uzależniona od stanowiska pracy.

Inne typy szkoleń, potrzebnych pracownikom to m.in. szkolenia dla księgowych, szkolenia controling, kursy kadrowo-płacowe.