Popularnie zwana umową typu firma-firma, stanowi nawiązanie umowy o współpracę między przedsiębiorstwami lub przedsiębiorcami. Może być rozpoczęta, kiedy obydwie strony owej współpracy, są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Istotą umowy o współpracę jest wykonywanie zleceń, świadczenie usług przez jedno przedsiębiorstwo dla przedsiębiorstwa innego lub przez, jednego przedsiębiorcę na rzecz drugiego.

Co ciekawe, nie zalicza się do umów cywilnoprawnych, co oznacza, że nie została uwzględniona w Kodeksie cywilnym. Może zaistnieć dzięki zapisowi z Kodeksu, według, którego strony zawierające umowę, mogą skonstruować stosunek pracy wg. własnego uznania. Przewiduje tzw. samozatrudnienie, a więc umożliwia wykonywanie zleceń osobie fizycznej w ramach własnej jednoosobowej działalności gospodarczej, m. in. z zakresu budownictwa, branży usługowej i handlowej. Samozatrudnienie konotujące umowę o współpracę, znosi aspekt podporządkowania, podziału miedzy przełożonym a podwładnym.

W tego typu umowach, obydwie strony stoją na równym poziomie. Świadczenie usług przez stronę, nie może być wykonywane pod kierownictwem. Żeby umowa o współpracę na zasadach samozatrudnienia, mogła wejść w życie, musi spełnić warunek równej odpowiedzialności, inaczej może zostać traktowana jako próba obejścia przepisów prawa, celem zminimalizowania kosztów utrzymania pracownika przez pracodawcę.

Umowa o współpracę nie może zaistnieć, jeżeli za wynik zlecenia, przed osobami trzecimi, odpowiedzialność cywilnoprawną będzie ponosić jedynie jedna strona, będąca zleceniodawcą. Samozatrudnienie przy umowie o współpracę, narzuca również na stronę wykonującą zlecenie, konieczność ponoszenia wydatków niezbędnych do realizacji świadczonej usługi z własnego majątku. Odwrotnie zatem jak w przypadku umowy o pracę, gdzie obowiązkiem tym jest obarczony pracodawca. Umowa firma - firma to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które muszą korzystać z usług innych firm.