Leasing maszyn przemysłowych to popularne rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorcy nie tylko korzystać ze specjalistycznych urządzeń, ale również osiągać korzyści podatkowe. Na czym to polega? Jakie korzyści przynosi korzystanie z leasingu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega leasing maszyn przemysłowych?

Leasing maszyn przemysłowych to forma finansowania, która opiera się na podstawie umowy cywilnoprawnej pomiędzy leasingobiorcą, a leasingodawcą, którego oferta jest dostępna chociażby na leason.pl. Zgodnie z nią leasingodawca, czyli firma leasingowa udostępnia leasingobiorcy, czyli przedsiębiorcy do użytkowania maszyny w zamian za opłacanie rat leasingowych. Tego typu rozwiązanie czerpie zatem najlepsze cechy kredytu oraz umowy dzierżawy. Szczegółowe zasady funkcjonowania umowy leasingu uzależnione są natomiast od jego rodzaju.

Leasing maszyn przemysłowych - rodzaje

Leasing maszyn przemysłowych oferowany jest przedsiębiorcom w trzech formach, a mianowicie jako leasing operacyjny, finansowy oraz zwrotny. Leasing maszyn produkcyjnych w wersji operacyjnej zakłada, że maszyna zaliczana jest do środków trwałych leasingodawcy, który zobowiązany jest do jej amortyzacji. Leasingobiorca ma natomiast możliwość wykupienia jej po zakończeniu umowy leasingowej. Finansowy leasing urządzeń zakłada, że maszyna już w momencie podpisania umowy zaliczana jest do środków trwałych leasingobiorcy, który dokonuje na niej odpisów amortyzacyjnych. Wykup w tym przypadku następuje automatycznie w momencie opłacenia ostatniej raty leasingowej. Najmniej popularny jest leasing zwrotny maszyn, w przypadku którego przedsiębiorstwo odsprzedaje firmie leasingowej własne maszyny i urządzenia zachowując sobie jednocześnie prawo do korzystania z nich w ramach umowy leasingowej. W tym miejscu należy podkreślić, że w ramach każdej z wymienionych form leasingu finansować można nie tylko nowy sprzęt, ale dostępny jest również leasing maszyn używanych.

Jakie zalety ma leasing maszyn przemysłowych?

Czy leasing maszyn przemysłowych przekłada się jedynie na korzyści podatkowe? Oczywiście, że nie, ponieważ zalet tego typu rozwiązania jest znacznie więcej. Zaliczyć do nich należy chociażby możliwość korzystania ze specjalistycznych urządzeń bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych. Przedsiębiorca zobowiązany jest bowiem wyłącznie do terminowego opłacania rat leasingowych. Zaletą z pewnością jest również fakt, że leasing nie obciąża zdolności kredytowej, a jego uzyskanie w wielu przypadkach jest znacznie łatwiejsze niż wnioskowanie o przyznanie kredyt. W efekcie popularnością cieszy się zarówno leasing maszyn CNC, jak i leasing maszyn papierniczych.

Podsumowując należy stwierdzić, że leasing maszyn przemysłowych to forma finansowania, którą powinni rozważyć przedsiębiorcy chcący obniżyć koszty swojej działalności. Jest to również rozwiązanie dla osób, które potrzebują specjalistycznego sprzętu, ale nie są w stanie danej chwili wykupić go na własność.