Kalkulator wynagrodzeń jest przydatnym narzędziem zarówno dla osób szukających pracy, jak i dla pracowników, a także pracodawców. Pozwala on na przeliczenie wynagrodzenia netto, zwanego również wynagrodzeniem „na rękę”, wynagrodzenia brutto, a także całkowitego kosztu zatrudnienia, ponoszonego przez pracodawcę. Z tego narzędzia mogą również skorzystać osoby, które chcą uzyskać informację o wysokości opłacanych składek, np. na ubezpieczenie zdrowotne.

Wynagrodzenie netto jest równe kwocie, którą dostaje pracownik w postaci wypłaty. Natomiast wynagrodzenie brutto jest kosztem zatrudnienia ponoszonym przez pracodawcę. W skład tego wynagrodzenia wchodzi: składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, a także podatek dochodowy.

Co można obliczyć dzięki kalkulatorowi wynagrodzeń?

Podstawową funkcją kalkulatora wynagrodzeń jest przeliczenie wynagrodzenia brutto na wynagrodzenie netto i odwrotnie. Pozwala on także na obliczenie całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika, co sprawia, że narzędzie to jest pomocne także dla pracodawców. Dzięki kalkulatorowi wynagrodzeń można obliczyć, m.in.:

 • wynagrodzenie netto,
 • wynagrodzenie brutto,
 • całkowity koszt uzyskana przychodu – przy najniższej krajowej (1459,48 zł) koszt ten wynosi ok. 2405,06 zł,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • wysokość składki na ubezpieczenie społeczne,
 • wysokość podatku dochodowego,
 • wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • wysokość składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zatrudnienia pracownika,
 • koszty podlegające odliczeniu.

Co trzeba wpisać do kalkulatora wynagrodzeń, by wyliczyć wypłatę „na rękę”?

Kalkulator wynagrodzeń jest bardzo przydanym narzędziem dla osób, które znają wysokość wynagrodzenia brutto i na tej podstawie chcą w szybki sposób obliczyć wynagrodzenie netto. W tym celu należy wskazać:

 • rodzaj umowy (wyróżnia się umowę o pracę, zlecenie, o dzieło i o pracę tymczasową),
 • czy miejscowość zakładu pracy jest zgodna z miejscem zamieszkania,
 • czy pracownik prowadzi działalność gospodarczą lub rozlicza ulgę podatkową u innego pracodawcy,
 • wysokość wynagrodzenia brutto.

W ciągu kilku sekund kalkulator wynagrodzeń oblicza średnią pensję miesięczną oraz pokazuje ujęcie roczne otrzymywanego wynagrodzenia.

Artykuł powstał na podstawie informacji znajdujących się na Randstad.pl