Zwolnienie lekarskie przysługuje pracownikowi, który z powodu choroby lub innych problemów zdrowotnych przez określony czas nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych. Obowiązujące w Polsce przepisy dokładnie określają, jak długo może trwać takie zwolnienie i w jakich sytuacjach pracownik ma do niego prawo.Warto również dowiedzieć się, jaka pensja na zwolnieniu lekarskim może nam przysługiwać. Jest to jedna z kluczowych kwestii która decyduje o tym, czy osoba pozbawiona możliwości wykonywania swojej pracy pozostanie też bez źródła utrzymania.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie?

Problemy zdrowotne mogą pojawiać się dość nieoczekiwanie, przez co nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy takie zwolnienie będzie nam potrzebne. Jeśli zachorowaliśmy nagle, to konieczne jest jak najszybsze powiadomienie o tym pracodawcy – powinno to nastąpić najpóźniej dzień po pierwszym dniu, w którym nie pojawimy się w pracy. Samo powiadomienie o swojej nieobecności pracodawcy nie daje nam jeszcze prawa do zwolnienia lekarskiego. O tym, czy pacjent faktycznie jest niezdolny do pracy decyduje lekarz, który ma wypisać stosowne zaświadczenie. Wcześniej było to popularne L-4, obecnie nazwę tego formularza zmieniono na ZUS ZLA. Zaświadczenie lekarskie może być dostarczone do pracodawcy przez pracownika lub osobę do tego upoważnioną. Od razu po otrzymaniu pracodawca musi przekazać je dalej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wynagrodzenie pracownika na zwolnieniu lekarskim

Pracownik na zwolnieniu lekarskim otrzymuje wynagrodzenie w różnej wysokości, w zależności od okresu, w jakim choruje. Pierwsze 33 dni od momentu przekazania do pracodawcy zwolnienia lekarskiego pracownik otrzymuje od 80 do 100% dotychczasowego wynagrodzenia.
  • 80% - w przypadku, kiedy pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków z powodu choroby
  • 100% w sytuacji, gdy osoba uległa wypadkowi w miejscu pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczyna wypłacać zasiłek chorobowy po 14 lub 33 dniach od momentu przekazania pracodawcy zwolnienia lekarskiego. Wysokość zasiłku jest obliczana indywidualnie na podstawie kilku czynników i wysokości dotychczasowego wynagrodzenia pracownika. W mniejszych firmach zatrudniających do 20 pracowników ZUS zaczyna jednak wypłacać zasiłek od samego początku trwania zwolnienia lekarskiego.