Wiele osób decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej za granicą. Wynika to z faktu, iż w wielu krajach zarobki są zdecydowanie wyższe aniżeli w Polsce. Po zakończonym roku podatkowym niejednokrotnie pojawiają się jednak pytania dotyczące tego, jak wygląda procedura zwrotu podatku przy pracy za granicą. W poniższym artykule szczegółowo objaśniamy, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc otrzymać zwrot podatku za pracę w Holandii. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Zwrot podatku za pracę w Holandii - kto może się ubiegać?

Osoby, które przepracowały pewien czas w Holandii, niejednokrotnie zastanawiają się nad tym, jak wygląda kwestia zwrotu podatku. Najważniejsza informacja jest taka, że wnioskować o zwrot podatku z przychodów za pracę w Holandii mogą wszystkie osoby, które miały tam legalne zatrudnienie. Warunkiem niezbędnym jest zatem to, iż taka praca musiała odbywać się po uprzednim podpisaniu umowy z pracodawcą. Przedsiębiorca zatrudniający danego pracownika musiał również opłacać wszelkie niezbędne zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego. 

Bardzo ważna informacja jest taka, że o zwrot podatku z Holandii można wnioskować nawet do 5 lat wstecz, co jest niezwykle istotnym udogodnieniem. Kolejny istotny termin, o którym trzeba pamiętać, to czas, jaki ma holenderski urząd skarbowy na zwrócenie danej osobie nadpłaconego podatku. Wynosi on od 3 miesięcy do 3 lat. W zdecydowanej większości przypadków czas oczekiwania na zwrot środków jest jednak zdecydowanie krótszy. 

W których przypadkach jest największe prawdopodobieństwo otrzymania zwrotu podatku? Na zwrot z całą pewnością mogą liczyć osoby, które były zatrudnione w Holandii jedynie przez krótki czas. Wynika to oczywiście z tego, iż w ich przypadku najpewniej nie została przekroczona kwota wolna od podatku, zatem otrzymają zwrot całego wpłaconego przez pracodawcę podatku. Szczegółowe porady na temat zwrotów podatku za pracę w Holandii można znaleźć na https://www.decret.pl/zwrot-podatku-z-holandii/

Jaka jest wysokość zwrotów podatku za pracę w Holandii?

To, jaka będzie konkretna wysokość zwrotu podatku, zależy od wielu kwestii. Najważniejsze elementy wpływające na wysokość zwrotu to wysokość wynagrodzenia, a co za tym idzie - wysokość wpłacanych zaliczek do urzędu skarbowego, które były odprowadzane w ciągu roku przez pracodawcę. Na wysokość zwrotu wpływa w dużym stopniu też to, czy dana osoba zdecydowała się na skorzystanie z różnego rodzaju ulg podatkowych. 

Zmiany w 2016 roku 

Trzeba też pamiętać o innej, bardzo ważnej kwestii. Mianowicie: w 2016 roku w Holandii zaczęły obowiązywać istotne zmiany dotyczące prawa podatkowego. Sprowadzają się one do tego, że ulga podatkowa, która wcześniej przysługiwała z automatu, a jej wysokość wynosi 300 euro rocznie, od tego momentu przysługuje tylko tym osobom, których dochody uzyskane w Holandii wynoszą 90 procent wszystkich dochodów uzyskanych w konkretnym roku podatkowym. Wszyscy, którzy rozliczają podatek w Holandii, muszą też pamiętać o tym, że ich obowiązkiem jest wykazanie wszystkich dochodów ukazanych w danym roku - także tych, które zostały uzyskane w innych krajach.