Outsourcing kadr i płac to powierzenie zewnętrznej firmie części lub całości obowiązków związanych z administracją dotyczącą dokumentacji pracowniczej oraz naliczaniem wynagrodzeń. Jest to rozwiązanie, które pozwala wprowadzić duże oszczędności i uniknąć błędów związanych z niewłaściwym prowadzeniem akt czy wypełnianiem dokumentów. Jak wybrać firmę outsourcingową, dzięki której nasze przedsiębiorstwo osiągnie wymierne korzyści finansowe?

Na czym polega outsourcing kadr i płac?

Kadry i płace to zwykle osobny dział firmy wykonujący zadania związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, prowadzeniem dokumentacji osobowej, naliczaniem wynagrodzeń i rozliczaniem czasu pracy. Ten zakres obowiązków wymaga szczegółowej znajomości przepisów, a także sprawnego poruszania się w zasadach obliczania wypłat, składek, urlopów, zwolnień lekarskich czy rozliczania delegacji.

Oczywiście samo zatrudnianie, szkolenie i utrzymywanie pracowników z działu kadry i płace to duże obciążenie dla budżetu firmy. To głównie z tego powodu przedsiębiorstwa różnej wielkości decydują się na wydzielenie tych procesów na zewnątrz. Korzyści jest jednak znacznie więcej.

Jakie korzyści przynosi outsourcing kadr i płac?

Powierzenie firmie outsourcingowej obowiązków związanych z obsługą kadr i płac ma wiele zalet, takich jak:

  • Redukcja kosztów związanych z utrzymywaniem własnego działu kadr i płac;
  • Redukcja kosztów związanych z inwestowaniem z profesjonalnymi systemami do obsługi kadr i płac;
  • Oszczędności podatkowe wprowadzone dzięki doradztwu profesjonalistów;
  • Wzrost produktywności pracowników dzięki prawidłowemu rozliczaniu czasu pracy;
  • Pewność, że rozliczenia i dokumenty będą prowadzone przez profesjonalistów, którzy są na bieżąco z najnowszymi przepisami dotyczącymi prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • Niejawność wynagrodzeń – firma zewnętrzna dba o bezpieczeństwo danych;
  • Oszczędność czasu i możliwość skupienia się na głównej działalności firmy.

Jak wybrać firmę outsourcingową?

Outsourcing kadr i płac to strategiczna decyzja firmy, dlatego powinna opierać się na wyborze odpowiedzialnego i godnego zaufania partnera biznesowego, jakim jest firma zewnętrzna.

Przedsiębiorcy obawiają się takich zagrożeń jak uzależnienie od firmy outsourcingowej, podniesienia cen za usługi, niespodziewanego zakończenia współpracy czy ograniczonego dostępu do dokumentacji. Profesjonalny outsourcing kadr i płac nie jest zagrożeniem dla firmy, ale przynosi jej wymierne korzyści, nie tylko finansowe. Aby tak się stało, trzeba wybrać partnera, który poświęci czas na rozpoznanie faktycznych potrzeb klienta.

Przed podjęciem współpracy sprawdźmy, czy firma oferująca outsourcing kadr i płac ma doświadczenie w budowaniu długofalowej współpracy w naszej branży, a także dostarczy nam narzędzia, które pozwolą prowadzić świadomą politykę personalną.

Podpisanie umowy powinno być poprzedzone ustaleniem preferencji dotyczących wymiany informacji. Ważnym elementem na początku współpracy jest także przeprowadzenie przeglądu i analiza dotychczasowej dokumentacji pod względem poprawności i rozliczeń.

Dowiedz się więcej na https://hrk.pl/pl/dla-klienta/payroll-consulting