Urlop wychowawczy jest jedną z wielu możliwości przewidzianych przez obowiązujące w Polsce prawo pracy, których głównym zadaniem jest ułatwienie sytuacji osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy jednocześnie spodziewają się dziecka. Kobiety mogą skorzystać z licznych udogodnień już po zajściu w ciążę, przechodząc na płatny urlop zdrowotny. Następnie przysługuje im urlop macierzyński, w czasie którego rodzic może sprawować opiekę nad noworodkiem. Istnieje jeszcze urlop wychowawczy. Jak sama nazwa wskazuje, został przygotowany z myślą o rodzicach nieco starszych dzieci, które nie są już niemowlakami, ale jednocześnie nie są na tyle duże aby posłać je do przedszkola. Warto zainteresować się tą możliwością bliżej i dowiedzieć się, w jakich sytuacjach można z niej korzystać.

Czym jest urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem. Warunkiem do jego przyznania jest opiekowanie się dzieckiem, które nie ukończyło 4 roku życia; przysługuje on pracownikom, którzy zatrudnieni są na danym stanowisku minimum 6 miesięcy. Urlop taki przysługuje w wymiarze do trzech lat. Można wykorzystywać go w czterech częściach. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem wymagającym szczególnej troski – chorym lub niepełnosprawnym. W tym przypadku urlop można wykorzystywać aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

W czasie trwania urlopu wychowawczego pracodawca nie ma obowiązku wypłacania korzystającemu z niego pracownikowi pensji. Istnieje jednak kilka innych udogodnień, które mimo wszystko mogą poprawić sytuację danej osoby. Przede wszystkim pracownikowi przysługuje wówczas prawo do podjęcia pracy zarobkowej w innym wymiarze, nawet u tego samego pracodawcy. W czasie trwania urlopu wychowawczego pracodawca nie ma również prawa do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, który z takiego urlopu korzysta. Wyjątkiem są oczywiście szczególnie trudne sytuacje, takie jak ogłoszenie przez firmę upadłości. Niemniej jednak we wszystkich innych przypadkach po zakończeniu urlopu pracodawca ma obowiązek przywrócenia pracownika na wcześniejsze stanowisko. Pracodawca posiada jednak prawo kontrolowania we właściwym zakresie, czy osoba korzystająca z urlopu wychowawczego faktycznie sprawuje wówczas opiekę nad dzieckiem i wykorzystuje swój czas do działań dopuszczonych w przepisach. Oprócz pracy i opiekowania się dzieckiem może to być również podjęcie nauki lub uczęszczanie na różnego rodzaju szkolenia.