Wraz z nowym przepisami dotyczącymi wypełniania i wysyłania zaktualizowanej struktury pliku JPK_VAT pojawiły się nowe obowiązki dla przedsiębiorstw będących czynnymi podatnikami VAT. Znaczące zmiany w pliku JPK dotyczą między innymi wprowadzenia kodów grup towarowych oraz szczegółowych informacji zawartych w pliku JPK. Takie działanie ma na celu przede wszystkim ułatwić przedsiębiorcom proces składania deklaracji podatkowych.

Co się zmieniło w strukturze JPK_VAT 2020?

Wraz z wprowadzanymi mianami pojawiają się liczne pytania, co zawiera nowa struktura JPK_VAT 2020? Nowa struktura została podzielona na dwie części mówiące o sposobie rozliczania się:

 • JPK_V7M,
 • JPK_V7K.

Mówią one o składaniu deklaracji w przypadku JPK_V7M w systemie comiesięcznym oraz JPK_7K co kwartał. Powyższe pliki zastępują również deklarację VAT – 27, VAT – ZZ, VAT – ZD oraz VAT – ZT i inne formularze dołączane obecnie do deklaracji w formie odrębnych dokumentów. Dodatkowo nastąpi podział na część:

 • ewidencyjną,
 • deklaracyjną.

Część ewidencyjna odpowiada obecnemu plikowi JPK_VAT i dodatkowo będzie obejmować dane z deklaracji VAT – 7 i VAT – 7K. Nowa struktura JPK dodatkowo zostanie poszerzona o wprowadzenie GTU. Dlatego przygotuj się na zmiany w fakturowaniu! Oprogramowanie zawierające wszystkie kody w nowym JPK_V7 to doskonałe ułatwienie w składaniu deklaracji podatkowej.

Czym są kody GTU w JPK?

Kody GTU to dodatkowe oznaczenia grupy towarów i usług oraz pewnych transakcji sprzedaży. Kody w JPK należy wskazać w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Grupy towarów i usług zostały stworzone na podstawie ryzyka nadużyć podatkowych związanych z ich sprzedażą lub wykonywaniem. Kody GTU posiadają przyporządkowane numery od 1 do 13. Poniżej prezentujemy obowiązujące rodzaje GTU:

 • GTU_01 dotyczy sprzedaży produktów alkoholowych i wyrobów pośrednich, w tym alkoholu etylowego,
 • GTU_02 związana jest ze sprzedażą wszelkich paliw napędowych, benzyny, gazu, olejów,
 • GTU_03 to dostawa i sprzedaż oleju opałowego,
 • GTU_04 dostawa i sprzedaż wyrobów tytoniowych oraz wyrobów pośrednich jak płynu do papierosów elektrycznych,
 • GTU_05 dostawa odpadów,
 • GTU_06 dostawa i sprzedaż urządzeń elektrycznych oraz części i materiałów do nich,
 • GTU_07 to czynności związane ze sprzedażą samochodów i części samochodowych oraz ich naprawą
 • GTU_08 dostawa metali szlachetnych i nieszlachetnych,
 • GTU_09 dostawa i sprzedaż leków i wyrobów medycznych,
 • GTU_10 czynności związane ze sprzedażą i budową budynków oraz gruntów,
 • GTU_11 czynności związane z przenoszeniem prawa do emisji gazów cieplarnianych,
 • GTU_12 świadczenie o charakterze niematerialnym, jak doradztwo,
 • GTU_13 świadczenie usług transportowych oraz magazynowych.

Jeżeli w danym miesiącu nastąpiła sprzedaż jednego z powyższych towarów, to przedsiębiorca musi oznaczyć odpowiednie pole w pliku JPK. Należy również pamiętać, że przypisanie odpowiedniego kodu towaru może nastąpić już w momencie wystawiania faktury. Drugą opcją jest dopasowanie kodu GTU w momencie jego generacji. Warto mieć na uwadze, że za błędne przypisanie kodów i wypełnienie nowego pliku JPK nakładane są kary w wysokości 500 zł.

Jakie informacje zawierać będzie nowa struktura JPK VAT 2020?

Zgodnie z informacjami zawartymi powyżej nowa struktura będzie zawierać część deklaracyjną, w której zawarte są informacje:

 • dotychczas ujmowane w VAT – 7 i VAT – 7K,
 • potrzebne do wyliczenia podatku należnego, naliczonego i wysokości VAT,
 • dotyczące kwoty podatku VAT, która podlega zwrotowi i sposób zwrotu.

Natomiast w części deklaracyjnej znajdą się informacje takie jak:

 • wysokość podstawy opodatkowania,
 • wartość sprzedaży bez podatku,
 • wysokość podatku należnego,
 • grupy towarów i usług – GTU.

Tak skonstruowana struktura nowego pliku JPK ma za zadanie nie tylko ułatwić rozliczenie przedsiębiorcom, ale również zwiększyć efektywność kontroli i zapobieganie oszustwom podatkowym.