Podpowiadamy, co możemy zrobić, aby formalności związane z kredytem hipotecznym zakończyły się sukcesem.

Zaciągając kredyt hipoteczny, musimy przemyśleć, jaką część inwestycji pokryjemy sami, tzn. jakiej wysokości będzie nasz wkład własny. Zazwyczaj jednak tego typu decyzje podejmuje za nas bank, ustalając wysokość wkładu własnego. Zebranie danej, zwykle sporej, kwoty to nie lada wyzwanie.

Jak powszechnie wiadomo, banki są zobowiązane do udzielania kredytów hipotecznych na maksymalnie 80% wartości nieruchomości. Zobowiązanie to narzuciła im Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego. Brakujące 20% do pełnej ceny mieszkania czy domu to wkład własny, który musi dostarczyć kredytobiorca. Istotne jest także takie pojęcie, jak LTV (Loan to Value) - to wskaźnik stosunku wysokości kredytu do wartości nieruchomości, na którą ten kredyt jest zaciągany. Obecnie stosunek ten wynosi wspomniane 80%. Można się oczywiście spotkać z LTV o wysokości 90%. Jednak przy wkładzie własny rzędu 10% wymagane jest dodatkowe ubezpieczenie kredytu, a co za tym idzie - wyższe koszty całości. Czasem jest to jedyne rozwiązanie dla osób, które nie mogą osiągnąć wymaganej wysokości wkładu własnego. 

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj (za dużo)

Jednym ze sposobów na zdobycie wkładu własnego jest pożyczenie potrzebnej kwoty od banku. To jednak niezbyt bezpieczne rozwiązanie – comiesięczne raty kredytu hipotecznego będą stanowiły wystarczające obciążenie dla domowego budżetu. Nie zapominajmy również, że kredytodawca, analizując naszą zdolność kredytową, bierze pod uwagę wszystkie obciążenia, także te wynikające z innych pożyczek czy kredytów. Możliwe więc, że bank zaproponuje udzielenie kredytu hipotecznego, ale na niższą kwotę niż wnioskowana.

Oszczędzaj

Możemy dojść do wniosku, że zaciągnięcie pożyczki tuż przed podpisaniem kolejnej umowy z bankiem to niekoniecznie dobry pomysł. Jakie jeszcze mamy opcje? Z pewnością oszczędzanie, choć wymaga to od nas nieco więcej cierpliwości. Jeśli odłożymy co miesiąc po tysiąc złotych, w ciągu trzech lat zgromadzimy spore oszczędności, które pozwolą nam na zebranie wkładu własnego. Przeanalizujmy oferty poszczególnych banków i pomyślmy o lokacie, na którą możemy wpłacać nawet niewielkie sumy.

Dodatkowe zabezpieczenie

Innym rozwiązaniem jest zabezpieczenie zobowiązania hipoteką nie tylko nabywanej nieruchomości, ale również innej, należącej np. do członka rodziny lub innej osoby, która wyrazi na to zgodę. Dzięki zabezpieczeniu na dwóch nieruchomościach możliwe, że nie będziemy musieli wnosić wkładu własnego. Często możemy też liczyć na lepszą ofertę i niższe oprocentowanie kredytu.

Dlaczego warto mieć wyższy wkład własny? Z reguły oferta przygotowana przez bank jest atrakcyjniejsza dla klienta, jeśli jego udział w finansowaniu jest większy – bardzo prawdopodobne, że zaproponuje nam niższe oprocentowanie. Stajemy się bardziej wiarygodni, stwarzamy też mniejsze ryzyko niewypłacalności. Często jednak nie warto wpłacać na potrzeby kredytu większego wkładu własnego niż wymagany – niejednokrotnie bardziej opłaca się część oszczędności zainwestować. Aby wybrać produkt przynoszący odpowiednio wysokie zyski (przewyższające koszty wyższych rat kredytu), skonsultujmy się z doradcą finansowym.

Tekst przygotowany przez portal GetHome.pl