Wiele osób obawia się wykonywania przelewów zagranicznych ze względu na wątpliwości dotyczące pobieranych opłat i kosztów przewalutowania. Tymczasem międzynarodowe transfery pieniężne wcale nie są skomplikowane i obarczone ryzykiem, jeśli skorzystasz z polecenia przelewu SEPA. Zobacz, na czym to polega i jak wykonać operację w systemie SEPA!

Na czym polega polecenie przelewu SEPA?

Transakcje międzynarodowe stają się coraz powszechne nie tylko w kontaktach biznesowych. Z przelewów zagranicznych korzystają również osoby rozliczające się w obcej walucie, często podróżujące do innych krajów czy robiące zakupy w sklepach działających poza Polską. Obecnie większość banków umożliwia wykonywanie transakcji zagranicznych, ale często wiąże się to z naliczeniem wysokich opłat i prowizji. Żeby tego uniknąć, warto skorzystać z możliwości, jakie niesie za sobą polecenie przelewu SEPA. Single Euro Payments Area, czyli SEPA, to Jednolity Obszar Płatności w Euro, służący do rozliczeń bezgotówkowych. Należą do niego kraje członkowskie Unii Europejskiej, a także Norwegia, Islandia, San Marino, Lichtenstein, Monako, Szwajcaria i Andora.

System umożliwia wykonywanie przelewów w euro z konta złotówkowego bez udziału pośredników. Nie tyko skraca to czas realizacji transakcji, ale i obniża koszty całej operacji.

Jak wykonać przelew w euro?

Z polecenia przelewu SEPA mogą skorzystać wszystkie osoby, które mają konto w banku obsługującym transakcje międzynarodowe. Dyspozycję można zlecić zarówno w bankowości elektronicznej, jak i bezpośrednio w oddziale instytucji. Cała procedura niewiele się różni od przeprowadzania operacji w polskiej walucie pomiędzy bankami krajowymi. Jak krok po kroku wykonać przelew w euro w systemie SEPA?

  1. Zaloguj się na swoje konto w bankowości internetowej i wybierz opcję przelewu SEPA;
  2. Wypełnij formularz, podając w nim dane odbiorcy oraz IBAN, numer rachunku i kod BIC identyfikujący bank;
  3. Wprowadź kwotę w walucie euro;
  4. Uzupełnij tytuł przelewu;
  5. Zatwierdź transakcję i dokonaj jej autoryzacji jedną z dostępnych metod.

W ten sam sposób zlecisz polecenie przelewu SEPA w walucie euro na konto złotówkowe. Należy pamiętać, że warunkiem przeprowadzenia operacji jest przynależność banku nadawcy i odbiorcy do Jednolitego Obszaru Płatności w Euro.

Wykonując przelew w euro w systemie SEPA, możesz określić, kto ponosi koszty transakcji. Opcja SHA oznacza, że opłaty są podzielone między nadawcą a odbiorcą. W przypadku zaznaczenia opcji BEN całość kosztów ponosi    odbiorca, natomiast OUR służy do obciążania całymi kosztami nadawcy.

Ile kosztuje polecenie przelewu SEPA?

Każdy bank ma własną tabelę opłat i prowizji za realizację poszczególnych usług. Koszty polecenia przelewu SEPA zależą więc od polityki wewnętrznej danego banku. W wielu przypadkach transfer pieniędzy jest bezpłatny lub wiąże się z niewielką opłatą, nieprzekraczającą 10 zł.

Zlecając przelew w euro, trzeba się liczyć z kosztami przewalutowania. Spread walutowy zazwyczaj wynosi od 3 do 10% kwoty transakcji. W przypadku transferu większej sumy pieniędzy koszt realizacji przelewu może być odczuwalny. Zaletą SEPA jest jednak to, że od zleconej kwoty przelewu nie są odejmowane naliczone opłaty. Odbiorca otrzyma więc dokładnie tyle pieniędzy, na ile został zlecony przelew. Wszelkie koszty operacji są rozliczane dopiero w wyciągu rachunku.

Ile się czeka na przelew w euro?

Przelewy SEPA są realizowane zwykle w ciągu kilku godzin od zlecenia, maksymalnie w następnym dniu roboczym. Wybrane banki oferują możliwość wysłania natychmiastowego przelewu SEPA, czyli w ciągu kilku sekund, jednak może się to wiązać z pobieraniem dodatkowych opłat.