Biuro Informacji Kredytowej to instytucja doskonale kojarzona przez większość dorosłych Polaków, a już na pewno przez tych, którzy kiedykolwiek przechodzili przez procedurę kredytową. To właśnie w danych BIK-u weryfikuje się dotychczasową historię kredytową, sumienność spłacania zobowiązań oraz przyzwyczajenia finansowe, dzięki czemu można określić zdolność kredytową człowieka. Do takich baz danych dostęp mają wyłącznie banki oraz uprawnione do tego prawnie instytucje, jednak każdy zainteresowany może uzyskać raport BIK na swój temat. Jak to zrobić? Co w nim znajdziemy?


Jeśli starasz się o kredyt, pamiętaj, że wskaźnik BIK i ocena, którą zawiera raport BIK to jedna z podstawowych zmiennych umożliwiających ocenę ryzyka kredytowego w odniesieniu do konkretnego klienta, ale wcale nie jedyna. Banki korzystają również z własnych modeli, choć - rzecz jasna - ocenę punktową BIK biorą pod uwagę, a pozytywny wskaźnik zdecydowanie zwiększa szansę na korzystną decyzję kredytową.

Raport BIK - co to jest i co zawiera?

Raport BIK uzyskiwany w Biurze Informacji Kredytowej jest dokumentem gromadzącym w jednym miejscu szczegółową historię zobowiązań: kredytowych (zaczerpniętych z bazy Biura Informacji Kredytowej) oraz finansowych (tworzonych na podstawie bazy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor). W ten sposób łatwo można zweryfikować historię zaciągniętych przez daną osobą kredytów i pożyczek, terminowość spłaty rat oraz innych zobowiązań, na przykład rachunków, weryfikując tym samym jego rzetelność płatniczą.

W raporcie BIK znajdziemy informacje na temat:

  • zobowiązań kredytowych oraz finansowych,
  • historię płatności rat kredytowych,
  • historię regulowania innych zobowiązań finansowych, na przykład rachunków za prąd czy telefon,
  • wskaźnika sytuacji płatniczej,
  • oceny punktowe BIK.

Jak więc widać, sama obecność w rejestrach BIK nie jest niczym złym. Przeciwnie, uwiarygadnia klienta w oczach banku, gdyż pokazuje, że korzysta z oferty przygotowanej przez instytucje finansowe i wywiązuje się z niej. W raporcie odnotowywane są także wcześniejsze spłaty kredytu pozwalające uzyskać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Jak uzyskać raport BIK? BIK za darmo

Jeszcze do niedawna, czyli do momentu wejścia w życie regulacji związanych z RODO, każdy zainteresowany mógł raz na 6 miesięcy sprawdzić raport BIK na swój temat za darmo. Obecnie nadal możliwe jest uzyskanie bezpłatnego raportu BIK, jednak jest to już tzw. kopia danych. Stanowi ona mocno okrojoną wersję właściwych raportów BIK i gromadzi jedynie podstawowe informacje. Są to dane na temat tego, kto i kiedy pytał lub przekazywał dane na temat danej osoby, a także jakie zobowiązania dana osoba spłaca aktualnie.

Raporty BIK - za darmo i płatny - można pobierać i zapisywać jako pliki PDF za pośrednictwem portalu BIK, po uprzednim założeniu konta. Można także pobrać raport BIK w bankowości internetowej kilku banków lub w ich oddziałach - nie w każdym banku jednak będzie to możliwe. Jeśli zdecydują się Państwo na raport płatny, pojedynczy raport BIK kosztować będzie 39 złotych, zaś pakiet 6 raportów (ważny przez 12 miesięcy) - 99 złotych.

Aktualizacja danych w BIK

Dane, o których mówimy, są oczywiście okresowo aktualizowane. BIK bierze informacje bezpośrednio od współpracujących z nim instytucji finansowych. Są one zobowiązane do bieżącego uzupełniania danych o kredytobiorcach, szczególnie w sytuacji całkowitej spłaty zobowiązania, korekty kwoty lub wygaśnięciu zobowiązania. Wierzyciel ma 7 dni na poinformowanie BIK-u o zmianie, zaś BIK ma 7 dni na dokonanie aktualizacji w swojej bazie.