Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej pozwala na uzyskanie wolności od długów. W jaki sposób można ją ogłosić? Jakie są zalety oraz wady tego typu upadłości?

 

Plusy i minusy tej decyzji

Upadłość konsumencka jest procesem upadłościowym przeznaczonym dla osób fizycznych, niemających działalności, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na narastające długi. W takiej sytuacji osoby te mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może przynieść ulgę w przypadku sporego zadłużenia, ale ważne jest, aby dokładnie rozważyć potencjalne konsekwencje i skonsultować się z prawnikiem, aby wybrać najlepszy sposób postępowania w danej sytuacji.

 

Zalety upadłości konsumenckiej to głównie:

  • pozbycie się poważnych długów

  • zawieszenie procesów windykacyjnych i komorniczych

  • możliwość umorzenia długów – całościowo albo częściowo

  • opracowanie planu spłaty

  • zmniejszenie stresu związanego z długami

 

Do wad związanych z upadłością konsumencką zaliczane są:

  • utrata majątku używanego do spłaty długów

  • konieczność przestrzegania planu spłaty

  • obniżenie zdolności kredytowej

 

Jak ogłosić upadłość konsumencką 2023?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest obecnie skomplikowanym procesem i można zrealizować go bez większych problemów także we własnym zakresie. Jak ogłosić upadłość konsumencką - https://upadlosci-ekspert.pl/2023/01/18/jak-oglosic-upadlosc-konsumencka/

 

1. Sprawdzenie warunków – do ogłoszenia upadłości konsumenckiej trzeba być konsumentem i znajdować się w stanie niewypłacalności przez minimum 3 miesiące.

2. Wypisanie wniosku o upadłość konsumencką – wniosek ten wymaga wypisania odpowiedniego wniosku, w którym należy podać niezbędne informacje.

3. Złożenie wniosku do sądu – obecnie tego rodzaju wniosek jest składany do sądu za pośrednictwem internetu.

4. Rozpatrzenie wniosku przez sąd – sąd dokładnie bada przekazane dokumenty. W razie problemów oddaje wniosek do jego ponownego uzupełnienia.

5. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – sąd ogłasza upadłość i ustala syndyka masy upadłościowej. Na tym etapie opracowuje się również plan spłaty zadłużenia, według którego dłużnik musi postępować. Czas spłaty zadłużenia w ramach upadłości konsumenckiej bywa zróżnicowany i może trwać on od 1 roku do nawet ponad 5 lat zależnie od konkretnej sprawy.

 

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów związanych z upadłością konsumencką warto skontaktować się z prawnikiem. Będzie mógł on wtedy dokładnie przeanalizować sytuację klienta i pomóc mu w przejściu całej procedury od momentu złożenia wniosku aż go spłaty ostatniej raty zadłużenia.