Większość z nas jest przekonana, że znalezienie i zatrzymanie w pracy pracownika w najgorszym przypadku jest kwestią czasu, ale ogólnie jest zadaniem łatwym i stosunkowo prostym. O ile może to być prawdą w przypadku znalezienia niewykwalifikowanego pracownika niskiego szczebla, to w przypadku wysoko wykwalifikowanych zawodów sprawa już taka prosta nie jest.

Kompetentni i odpowiedzialni pracownicy są kluczową wartością dla każdego przedsiębiorstwa. Im bardziej skomplikowana jest praca danej firmy i im bardziej cenny jest tam profesjonalista z doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, tym bardziej niezbędne jest założenie i utrzymywanie działu HR. Dział ten w dużym skrócie odpowiada za zarządzanie zasobami ludzkimi. I w zakresie samej rekrutacji pracowników i kiedy chodzi o ich bezpośrednią pracę już w firmie. Sam pracownik działu HR musi cechować się bardzo wysokimi kwalifikacjami zwłaszcza w zakresie zdolności prowadzenia dialogu między pracodawcą a pracownikami. HR-owiec musi wykazać się ponadprzeciętnymi zdolnościami interpersonalnymi, umiejętnością rozwiązywania konfliktów, empatycznością, doświadczeniem i wieloma cechami, których często nie da się wyuczyć na żadnym uniwersytecie.

W małej firmie obowiązki działu HR może przejąć jedna osoba, która zajmie się rekrutacją nowych osób, przygotowaniem szkoleń pracowniczych, motywowaniem cennych pracowników i zwalnianiem nieefektywnych. Jednak im większa firma tym większy jest dział HR. Tutaj pracownicy albo zajmują się poszczególnymi zagadnieniami związanymi z rekrutacją czy zwolnieniem pracowników, albo też dzieli się ich pod kątem rozmaitych aspektów działalności firmy. Powszechnie kompetencje poszczególnych pracowników HR dzieli się na miękkie i twarde. Do miękkich należy wiedza oraz umiejętności z zakresu czynności administracyjno-płacowych. Tak zwany „twardy HR” zajmuje się m.in. redagowaniem umów o pracę, naliczaniem wynagrodzeń i urlopów, przygotowaniem dokumentacji do ZUS, tworzeniem raportów personalnych i współpracą z księgowością. Dodatkowo HR musi dbać w wielu firmach o atmosferę w pracy i biurze. To znaczy rozwiązywać wszelkie konflikty, zanim te staną się przyczyną niewłaściwego funkcjonowania biura. Musi wchodzić w spory i minimalizować ich efekt na wyniki pracy poszczególnych pracowników. Ostatecznie powinien rekomendować dyrekcji rozwiązanie poszczególnych sytuacji, łącznie ze wskazaniem winnego i udzieleniem porady w zakresie jego zwolnienia. Co więcej, pracownicy działu HR bardzo często zmuszeni są funkcjonować w środowisku, które nie tylko nie docenia ich pracy, ale wręcz ich nie znosi. Ze względu na obowiązki pracownika HR bardzo często jest on osobą, która w praktyce decyduje o przyszłości danej osoby lub przynajmniej ma głos doradczy jeśli chodzi o jego awans, dymisji czy wyrzuceniem z firmy. To wszystko sprawia, że pracownicy obawiają się HRowców, a jednocześnie nie darzą ich dużą sympatią. Jednak bez dwóch zdań nowoczesna i mająca aspiracje firma nie jest w stanie właściwie funkcjonować na pewnym etapie, bez dobrze działającego działu HR.

Artykuł powstał we współpracy z Kurs na HR