Sieci franczyzowe w coraz liczniejszych przypadkach muszą zabiegać o franczyzodawców, mimo że doskonale odnajdują się polskim rynku, który składa się z dużej liczby mikro i małych przedsiębiorstw, stanowiących potencjalnych franczyzobiorców, powoli zaczyna się on wypełniać. Na Zachodzie rynek został zdominowany przez sieci handlowe, w Polsce sytuacja staje się coraz bardziej podobna. Franczyzodawcy po opanowaniu największych polskich miast, szukają szansy na rozwój w mniej licznych ośrodkach.

Warto zwrócić uwagę na sukcesy polskich firm. Rodzimy rynek został nasycony przez polskie sieci, które coraz chętniej realizują strategię międzynarodowej ekspansji. Do 2010 roku obecny był trend rozszerzania działalności na rynki Europy Wschodniej, polskie sieciówki pojawiały się na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji. W 2013 roku nastąpiła zmiana tej tendencji, Polacy otworzyli się na zachodnie kraje. Otwartość polskich sieci na europejskie struktury, pozytywnie wpłynęła na zmiany struktury handlu.

Franczyza cechuje się niepowtarzalną ideą, dzięki której dana firma może się rozwijać i budować swoją renomę. Przedsiębiorca szukający możliwości rozszerzenia działalności nie musi inwestować własnego kapitału, ponieważ istnieje opcja zaoferowania własnej marki do prowadzenia działalności przez mniejszych przedsiębiorców. Na podstawie prawnej formuły jeden podmiot udziela drugiemu prawa do działania poprzez określony w umowie sposób dystrybucji produktów lub oferowania usług. Między franczyzodawcą i biorcą tworzy się więź ekonomiczna. Jeden umożliwia drugiemu prowadzenie działalności na ściśle określonych warunkach.

Państwa, które mogą pochwalić się największymi rozmiarami rynku franczyzowego to przede wszystkim Stany Zjednoczone, Chiny, Korea Południowa, Kanada, Japonia. Polska w porównaniu do krajów, w których franchising rozwijał się w podobny sposób (Grecja, Węgry, Rumunia, Czechy), utrzymuje się na wysokiej pozycji.

Regulacje franczyzy w Polsce

Prawo międzynarodowe oraz polskie, a także kodeks cywilny regulują umowę franczyzy. W Polsce nie ma obecnych przepisów, które określałyby wymaganą formę umowy między franczyzodawcą a biorcą. W zależności od stosunków panujących między stronami, franczyza może mieć formę partnerską, która opiera się głównie na ochronie wszystkich partnerów sieci, gdzie nadrzędnym interesem, dominującym pozostałe relacje, jest interes sieci jako całości. Innym rodzajem jest franczyza subordynacyjna, w przypadku której, właściciel nadrzędnej firmy ma przeważającą rolę nad innymi. Franczyzobiorcy podlegają jego kontroli i koordynacji.

W umowie franczyzy zawarte mogą być dodatkowe postanowienia, między innymi dotyczące obowiązku współdziałania biorcy w zajęciach zaplanowanych przez dawcę, udział w tworzeniu reklamy i marketingu. Franczyzodawca może też oczekiwać zapisu o prawie ewentualnych zmian systemu, w celu jego ulepszeń. Bez ustanowienia subfranchisingu, biorca nie może samodzielnie decydować o pakiecie franczyzowym. Dawca ma możliwość zastrzeżenia warunków, które muszą być spełnione, żeby franczyzobiorca mógł Zbyć przedsiębiorstwo.


Więcej informacji
Dodatkowe informacje o biznesie franczyzowym dostępne są na stronie https://katalogfranczyz.pl/ - katalog ofert franczyzowych