Podróżowanie jest dla wielu osób najlepszym sposobem na wypoczynek. Zagraniczne wycieczki nie są już niczym nadzwyczajnym, wiele osób spędza czas wolny, w ten sposób poszukując wrażeń. Nie zawsze z podróży wraca się jedynie z miłymi wspomnieniami – nie można przewidzieć niektórych losowych wypadków. Przed podróżą warto wykupić ubezpieczenie turystyczne, by uniknąć dodatkowych kłopotów. Kiedy szczególnie się ono przyda?

Pomoc medyczna

Podczas podróży za granicę może przytrafić się choroba lub wypadek. Dzięki polisie ubezpieczeniowej możliwe jest zmniejszenie ponoszonych kosztów. By uzyskać wsparcie, należy skontaktować się z centrum alarmowym towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku podróży po Unii Europejskiej przydatna jest karta potwierdzająca prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w UE – EKUZ.

Odszkodowanie za bagaż

Ubezpieczenie turystyczne upoważnia do otrzymania odszkodowania w przypadku problemów z bagażem. Mowa tu np. o zaginięciu, uszkodzeniu czy kradzieży bagażu. Im droższe ubezpieczenie, tym większą kwotę może otrzymać poszkodowany.

Transport do kraju

Polisa ubezpieczeniowa pozwala pokryć koszt powrotu do kraju w razie problemów zdrowotnych. Mowa tu szczególnie o przypadkach, w których leczenie za granicą byłoby za drogie. Warto jednak zapoznać się z zapisami w OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia. W przypadku śmierci ubezpieczonego polisa pokryje koszty transportu ciała.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w trakcie wyjazdu za granicę jest możliwe w przypadku większości polis. Pozwala uniknąć samodzielnego płacenia np. za szkody wyrządzone przez dziecko. Taka polisa przydaje się osobom, które mają zamiar uprawiać za granicą sporty mogące przyczynić się do kontuzji innych, np. narciarstwo.

Zwrot w przypadku niepowodzenia wyjazdu

Ubezpieczenie jest przydatne w sytuacji, w której klient jest zmuszony zrezygnować z wyjazdu lub zostanie on odwołany. Otrzyma on zwrot kosztów za noclegi czy zaliczki na rezerwację.

Podsumowanie

Wycieczka zagraniczna powinna obfitować jedynie w miłe chwile i pozostawić w głowie przyjemne wspomnienia. Jednak nie da się przewidzieć niektórych zdarzeń losowych, które mogą komplikować pobyt. Jeśli wybierasz się za granicę, przejrzyj oferty ubezpieczeń turystycznych. Mogą one znacznie ułatwić postępowanie w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. To rozwiązanie pozwala ze spokojem skupić się na czerpaniu przyjemności z urlopu.