Przedsiębiorcy coraz chętniej przenoszą swoją działalność do internetu. Z jednej strony przynosi to wiele korzyści, a z drugiej, to właśnie na portalach internetowych dochodzi często do naruszenia firmowej nazwy albo logo. Z artykułu dowiesz się, co może Ci grozić, jeżeli naruszasz zastrzeżoną markę. A jeżeli jesteś właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego, to poznasz kroki, które możesz podjąć, aby z takimi incydentami walczyć. Wszystko bez udziału sądu.

Wszystko opiera się o znak towarowy

Znak towarowy jest oznaczeniem, które służy do identyfikacji towarów i usług oferowanych na rynku przez konkretnego przedsiębiorcę.  Może to być na przykład logo lub nazwa. Takie oznaczenie można i warto chronić w Urzędzie Patentowym. Jego właściciel zyskuje dzięki temu prawo do wyłącznego korzystania z chronionej marki.

Może on zabronić innym podmiotom używania identycznego lub podobnego znaku w odniesieniu do tej samej branży, w której działa. I wcale nie musi do tego od razu angażować sądu oraz prawników. Dosłownie w kilka godzin może usunąć Ci ofertę z internetu.

Platformy takie jak Allegro, Amazon, Facebook czy YouTube jak tylko dostaną zgłoszenie o naruszeniu prawa własności intelektualnej usuwają sporne treści. Czasami nawet całe konto. Wystarczy, że właściciel marki dołączy do zgłoszenia wydane przez Urząd Patentowy świadectwo rejestracji znaku towarowego. Dokument ten ma hipnotyzującą moc na pracowników tego typu portali.

Serwisy internetowe nie chcą być kojarzone z oferowaniem podróbek. Dlatego na podstawie przesłanego certyfikatu, a czasami nawet linku do bazy chronionych znaków towarowych usuwają wskazane treści.

Zobacz również:

·      Badanie znaku towarowego. Dlaczego jest tak ważne przed zgłoszeniem?

Trolle patentowe – coraz większy problem na polskim rynku

Aby zastrzec nazwę bądź logo firmy należy złożyć wniosek do odpowiedniego Urzędu Patentowego. Ten nie weryfikuje czy taki podmiot ma do tego prawo. Weryfikuje tylko podstawowe wymogi formalne jak to czy wniesiono opłaty urzędowe. Wykorzystują to trolle patentowe, które kradną w ten sposób cudze marki. Szantażują następnie pokrzywdzone w ten sposób firmy żądając pieniędzy za przeniesienie praw do znaku towarowego.

Firmy, które na taką propozycję nie do odrzucenia się nie zgodzą, są właśnie blokowane na zewnętrznych platformach sprzedażowych. Co prawda takie nieuczciwie uzyskane prawo można próbować unieważnić, jednak nie jest to procedura ani łatwa ani szybka. Z tego powodu najlepiej zapobiegać niż leczyć. O ile zgłosisz swoją markę do rejestracji pierwszy trolle patentowe w ogóle się tobą nie zainteresują.

 

Kiedy dochodzi do naruszenia praw do marki?

Naruszenie znaku towarowego następuje, gdy ktoś posługuje się nim bez jego zgody. Równocześnie jednak nie mogą zachodzić okoliczności, które mu na to pozwalają (np. prawo używacza uprzedniego bądź wyczerpanie prawa do znaku). Przykładowo może to obejmować:

  • Używanie nazwy lub logo, które są identyczne z zastrzeżonym znakiem towarowym, w celu oznaczenia swoich towarów lub usług.
  • Modyfikowanie istniejącego znaku towarowego w taki sposób, że jest podobny do oryginalnej marki. Ludzie wierzą w mit, że tylko kopia 1:1 to naruszenie. Rzekomo różnica jednej literki wystarczy aby czuć się bezpiecznie. Tak nie jest!
  • Wykorzystywanie renomy i popularności znaku towarowego innego przedsiębiorcy w celu sprzedaży swoich produktów. Chodzi m.in. o parodie znanych marek na koszulkach typu Adidog (aluzja do Adidasa) czy PUMBA (aluzja do PUMY).

Wszelkie działania, które wprowadzają konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów lub usług, mogą być uznane za naruszenie prawa do marki. Właściciel zastrzeżonego znaku może wówczas podjąć kroki prawne, aby ochronić swoje interesy.


Roszczenia przysługujące właścicielowi znaku towarowego

Uprawniony do znaku może na drodze sądowej formułować:

  • roszczenie o zaprzestanie naruszania prawa – chodzi o zakazanie Ci posługiwania się sporną nazwą np. w domenie internetowej
  • roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści
  • roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody.

Aby uniknąć ryzyka tego typu sporu, należy dokładnie sprawdzić, czy dany znak jest już zarejestrowany. Co ważne weryfikacja powinna objąć również oznaczenia podobne. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z rzecznikiem patentowym, który specjalizuje się w prawnej ochronie marki. Może on dla Ciebie przeprowadzić analizę prawną marki.

Wezwanie do zaprzestania naruszeń

Właściciel znaku towarowego, zanim podejmie konkretne kroki, może wysłać pisemne wezwanie do osoby, która naruszyła jego markę. Ma ono na celu skłonienie jej do zaprzestania naruszeń i zminimalizowania szkód wyrządzonych posiadaczowi znaku towarowego.

Pismo takie przekazuje informację o nielegalnym wykorzystywaniu znaku towarowego i zwraca uwagę na skutki naruszenia. W ten sposób właściciel zastrzeżonej marki ma szansę na osiągnięcie porozumienia bez angażowania w sprawę sądu. Odbywa się to bez konieczności podejmowania dalszych działań prawnych, co mogłoby zająć więcej czasu i być kosztowne.

W razie braku reakcji ze strony osoby naruszającej znak towarowy, wezwanie to może stanowić dowód w procesie sądowym, że były podejmowane próby mediacji. Niestety nieskuteczn

Nielegalne posługiwanie się znakiem towarowym na Facebooku

Facebook to miejsce, gdzie wiele firm przedstawia swoją ofertę, a także jest w kontakcie z klientami. Założenie konta, które podszywa się pod inną markę nie jest trudne. Taka strona może wprowadzać w błąd odbiorców.

Mając zastrzeżoną markę, można zgłosić jej naruszenie do Facebooka. Portal ten prowadzi politykę usuwania postów i innych treści, które naruszają prawa własności intelektualnej. Można skorzystać z dedykowanych formularzy. Wystarczy w nich podać dane chronionego znaku towarowego oraz wskazać post lub konto, które narusza Twoje prawa.

Właściciel zarejestrowanej marki może także skorzystać z narzędzia Ochrona Praw Marki. Dzięki niemu Facebook będzie automatycznie wyszukiwał naruszenia znaków towarowych na tym portalu, ale także na Instagramie.

Naruszenie prawa do marki na Allegro

Jeśli naruszysz zastrzeżony znak towarowy na Allegro, to jego właściciel może podjąć kroki w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej. Portal kładzie duży nacisk na to, aby oferowane tam produkty były oryginalne. Oferta, która narusza zarejestrowane oznaczenie jest usuwana w ciągu kilku godzin od otrzymania zgłoszenia.

Oprócz formularzy do zgłaszania naruszeń zastrzeżonych marek, jej właściciel może dołączyć do programu Współpraca w Ochronie Praw. Dzięki niemu usuwanie ofert z podróbkami towarów będzie jeszcze szybsze i łatwiejsze.

Walka z naruszeniami na YouTube

YouTube nie pozwala na publikowanie filmów i działanie kanałów, które naruszają znaki towarowe. A także tych, które promują sprzedaż i promocję podróbek. Jeśli doszło do naruszenia chronionej marki na YouTube, to wskazany film może zostać usunięty, a konto zawieszone.

Właściciel znaku towarowego może zgłosić jego naruszenie poprzez złożenie skargi. Aby ułatwić to zadanie, YouTube także przygotował dedykowany formularz.

Publikacja przeprosin za naruszenie znaku towarowego

Jeśli dopuściłeś się naruszenia cudzego znaku towarowego, jego właściciel może żądać umieszczenia na wskazanym portalu lub stronie www oficjalnych przeprosin.

W przeprosinach powinno się wyrazić:

·      skruchę za naruszenie cudzych praw i przyznać się do popełnienia błędu;

·      zobowiązanie do zaprzestania dalszych naruszeń i usunięcia wszelkich materiałów, które stanowią naruszenie;

·      gotowość do pokrycia szkód, jakie wynikły z naruszenia znaku towarowego oraz

·     zapewnienie, że takie naruszenie się nie powtórzy.