Rozliczenie podatku z Niemiec wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności, które zostały przewidziane prawem. Zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi zeznania podatkowego jest niezbędne, by w prawidłowy sposób rozliczyć się z niemieckim fiskusem. Sprawdź, jakie stawki podatkowe obowiązują Cię w przypadku zatrudnienia w Niemczech.

Klasy podatkowe w Niemczech

Niemiecki system podatkowy opiera się na klasach podatkowych. Każdy z podatników przynależy do jednej z sześciu klas podatkowych (Lohnsteuerklassen), które wyznaczają kwotę, od jakiej będą naliczane podatki, a także wpływają na rodzaje i wysokość ulg oraz świadczeń, jakie mogą zostać przyznane podatnikowi. Klasa podatkowa jest przyznawana m.in. w zależności od stanu cywilnego oraz tego, czy posiadasz dzieci. Jeśli pracujesz na terenie Niemiec, zostaje Ci przydzielona elektroniczna karta podatkowa ELStAM (Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale), która zastąpiła wersję papierową i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. W celu pozyskania danych dotyczących swojej sytuacji podatkowej należy skontaktować się z Finanzamtem, czyli niemieckim urzędem skarbowym.

Rozliczenie podatku z Niemiec

Za wynagrodzenia uzyskiwane na terenie Niemiec podatnik powinien rozliczyć się w ramach dwóch deklaracji:

  • zeznanie podatkowe przed niemieckim organem skarbowym dotyczące zarobków uzyskanych w Niemczech,
  • zeznanie podatkowe przed polskim organem skarbowym dotyczące zarobków uzyskanych w danym roku podatkowym (podatnik ma obowiązek rozliczenia niezależnie od miejsca uzyskania dochodów, zarówno w Polsce, jak i w każdym innym kraju).

Podatnika rozliczającego się za pracę w Niemczech obowiązuje zasada tzw. zwolnienia z progresją, co oznacza zwolnienie z podatku przed polskim Urzędem Skarbowym. Natomiast na terenie Niemiec trzeba zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli tamtejszy Lohnsteuer. W celu rozliczenia z fiskusem podatnik musi ustalić obowiązującą go skalę podatku i przekazać zeznanie podatkowe urzędowi do 31 maja roku następującego po roku rozliczenia podatku. Obecnie obowiązujące stawki to:

  • dla stawki 14% kwota dochodu wynosi 8.354 euro, natomiast kwota wolna od podatku 8.354 euro
  • dla stawki 42% kwota dochodu wynosi 52.882 euro, natomiast kwota wolna od podatku 8.354 euro.
  • dla stawki powyżej 45% kwota dochodu wynosi 250.731 euro, natomiast kwota wolna od podatku 8.354 euro.

Pomiędzy 14% a 42% stawka wzrasta progresywnie.

Rozliczenie niemieckiego podatku w Polsce

Co w praktyce oznacza metoda zwolnienia z progresją?

  • Jeśli w danym roku podatkowym podatnik nie uzyskiwał w Polsce dochodów, które podlegały rozliczeniu wg skali podatkowej (podatek 17%), nie ma obowiązku składania deklaracji PIT - obowiązek podatkowy należy spełnić wyłącznie wobec niemieckiego Urzędu Skarbowego,
  • Jeżeli uzyskane w Polsce zarobki są opodatkowane według skali podatkowej – podatnik jest zobowiązany do wypełnienia w Polsce PIT-36 oraz załącznika PIT/ZG (wówczas zastosowanie ma zasada zwolnienia z progresją).

Przed rozliczeniem podatku za pracę w Niemczech, zapoznaj się ze stawkami podatkowymi obowiązującymi w danym roku oraz sprawdź swoją przynależność do klasy podatkowej.