Warto znać nasze wynagrodzenie brutto w stosunku do wynagrodzenia netto. Kalkulatory wynagrodzeń dostępne w internecie, pozwolą na wyliczenie nie tylko naszego dochodu. Pokażą one również jaka część jest pobierana na składki społeczne takie jak ZUS czy ubezpieczenie zdrowotne. Gdzie szukać kalkulatorów i jak interpretować wyniki przedstawione w tabelach?

Kalkulator jest dostępny w przejrzystej formie na wielu stronach internetowych. Pozwoli on przewidzieć jaka część dochodu trafi bezpośrednio do pracownika a jaka zostanie odliczona. Uwzględnia on ponadto zwykle i podwyższone koszty przychodu, ulgi podatkowe oraz składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jak czytać wyniki?

Wynagrodzenie brutto jest to dochód zawierający podatek i składki ZUS. Dochód netto stanowi zaś kwotę, która trafi do pracownika bezpośrednio. Kalkulator wynagrodzeń pokazuje również koszt uzyskanych przychodów. Zwykłe takie koszty wynoszą 111,25 zł, podwyższone zaś sięgają kwoty 139,06 zł. Różnica może wynikać od zatrudniania pracownika spoza miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy.

Ile wynoszą pozostałe składki?

Do dochodu brutto są doliczone również składki na Fundusz Pracy, które wynoszą 2,45% podstawy wymiaru składki i składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,1% na wypadek niewypłacalności pracodawcy.

Jeżeli pracownik składał deklarację PIT-2 przysługuje mu ponadto ulga podatkowa w wysokości 46, 33 zł, która jest odliczana od zaliczek na podatek dochodowy.

Jak kalkulator oblicza kwotę netto?

Aby poznać wynagrodzenie netto pracownika, trzeba najpierw ustalić kwotę brutto, w której zawarte są wszystkie składki. Następnie są one od tej sumy odliczane. Ich udział procentowy wynosi: w przypadku składki emerytalnej: 9,76%, składki rentowej:1,5% a w przypadku składki chorobowej: 2,45%. Składka zdrowotna pomimo iż wynosi 9%, kwota która może być od podatku odliczona to 7,75% i należy o tym pamiętać.

Kolejnym krokiem jest odliczenie kosztów uzyskanych przychodów, których wartości zostały podane już wcześniej.

Obliczoną kwotę po odjęciu wszystkich składek dzielimy przez próg podatkowy. To ile on wynosi, zależy od uzyskanych przychodów. Jeżeli dochód na dany rok nie był wyższy niż 85 528zł przysługuje pierwszy próg podatkowy czyli 17%. jeśli dochód przekroczył tę kwotę, obliczoną sumę dzielimy przez 32%.

Tak uzyskany wynik należy teraz pomniejszyć o ulgę podatkową, jeżeli taka przysługuje. Po odjęciu wszystkich składek i obliczeniu zaliczki otrzymujemy kwotę netto, ona dopiero zostaje wypłacana pracownikowi.

Jak widać obliczenie swojego dochodu to dość skomplikowany proces, wymagający nie tylko zdolności matematycznych ale też należy śledzić zmiany w prawie odnośnie składek i ulg. Warto być świadom, że minimalna pensja brutto na 2019 rok wynosi 2250 zł. Na przykładzie tej kwoty, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń można obliczyć kwotę netto na poziomie 1633,78 zł.

Na sumę końcową ma wpływ również rodzaj umowy i posiadany przez nas status. Kalkulator wynagrodzeń uwzględni czy pracujemy na umowę zlecenie czy o pracę i wyliczy właściwe składki jeżeli jesteśmy studentem albo osobą niepełnosprawną.

Artykuł powstał we współpracy z Mój Progres