Według poleskiego prawa, rozwód można wziąć z orzekaniem o winie lub też bez orzekania. Na tę drugą opcję decyduje się większość małżonków.

Rozwód to ostateczne rozwiązanie, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia i widzą jedyne wyjście w rozstaniu się ze sobą. W takim przypadku prawo dopuszcza skorzystanie z dwóch wariantów rozwodu – z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie.

Rozwód z orzekaniem o winie a bez orzekania o winie

Małżonek składający pozew rozwodowy ma możliwość określenia, czy chciałby rozwieść się z orzekaniem o winie lub też nie chce, aby wina była orzekana.

Pierwsza opcja stosowana jest w przypadku, gdy winę za rozpad małżeństwa można ustalić, a także są ku temu odpowiednie dowody. Wśród przyczyn rozwodu z orzekaniem o winie mogą znajdować się między innymi:

  • zdrada
  • przemoc domowa
  • naganny stosunek do małżonka lub innych członków rodziny
  • alkoholizm i inne uzależnienia

Orzekanie o winie oznacza, że sąd musi przeprowadzić odpowiednie postępowanie dowodowe, które ma na celu określenie winy. Warto zaznaczyć, że rozwód może być orzeczony z winą jednego z małżonków, ale również każdy z nich może ponosić odpowiedzialność za rozpad związku.

Druga opcja to rozwód bez orzekania o winie, w którym sąd nie rozpatruj winy małżonków. To najbardziej popularna opcja, która wybierana jest przez większość małżonków. Statystycznie decyduje się na nią 3/4 małżonków. Czy to jednak zawsze najlepsza opcja?

Rozwód bez orzekania o winie – szybko, ale czy najlepiej?

Główną zaletą rozwodów bez orzekania o winie jest ich szybkość. W związku z tym, że sąd nie musi rozpatrywać dowodów, przesłuchiwać świadków, może on znacznie szybciej wydać orzeczenie o rozwodzie. Zdarza się, że małżonkowie mogą rozwieść się nawet podczas jednej rozprawy.

Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że jeśli wina rozpadu związku jest ewidentna, a także małżonek posiada na to dowody, w takim przypadku rozwód z orzekaniem o winie może dać mu dodatkowe korzyści. Małżonek może wtedy ubiegać się o wypłatę alimentów, a także może on uzyskać dodatkową ochronę w momencie, gdy drugi małżonek będzie wysuwał określone żądania, na przykład związane z opieką nad dziećmi.

Oczywiście, należy pamiętać o tym, że sprawa rozwodowa związana jest również z dodatkowymi formalnościami, w tym między innymi z podziałem majątku, gdy małżonkowie posiadali wspólność majątkową, z ustaleniem opieki nad dziećmi oraz z alimentacją na dzieci.

Czy rozwód bez orzekania o winie jest zawsze możliwy?

Należy również zaznaczyć, że rozwód bez orzekania o winie nie zawsze jest możliwy do uzyskania. Sąd może nie przychylić się do pozwu rozwodowego w określonych sytuacjach, które opisane są w przepisach prawa:

  • gdy na skutek rozwodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci
  • gdy udzielenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
  • gdy o rozwód wnioskuje małżonek, który ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa, chyba że drugi małżonek wyrazi na to zgodę lub odmowa ta byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

Pomoc prawna przy rozwodzie

Wprawdzie do rozwodu nie trzeba korzystać z pomocy prawnika, to jednak na takie właśnie wsparcie decyduje się obecnie coraz więcej małżonków pragnących się rozwieść.

Wsparcie dobrego prawnika może być bardzo pomocne zarówno przy orzeczeniu winy, jak również wtedy, gdy rozwód ma przebiec bez jej orzekania. Ponadto kancelaria świadczy fachowe usługi w sprawach związanych z opieką nad dziećmi, ustaleniem alimentów oraz podziałem majątku małżonków.

Informacje zawarte w artykule pochodzą ze strony cpkoscielniak.pl