Prawo rodzinne określić możemy jako zbiór przepisów prawnych regulujących osobiste i majątkowe stosunki pomiędzy małżonkami, jak również innymi członkami rodziny, na przykład dziećmi i rodzicami czy między rodziną a osobami trzecimi. Co jeszcze warto wiedzieć na temat prawa rodzinnego? Poniżej najistotniejsze informacje. Zapraszamy do lektury!

Prawo rodzinne określić możemy jako zbiór przepisów prawnych regulujących osobiste i majątkowe stosunki pomiędzy małżonkami, jak również innymi członkami rodziny, na przykład dziećmi i rodzicami czy między rodziną a osobami trzecimi. Co jeszcze warto wiedzieć na temat prawa rodzinnego? Poniżej najistotniejsze informacje. Zapraszamy do lektury!

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje cały szereg kwestii, wśród najistotniejszych pojęć z tego zakresu wymienić możemy takie, jak adopcja, władza rodzicielska, kuratela, obowiązek alimentacyjny, prawo małżeńskie. Wśród spraw rozstrzyganych w zgodzie z Kodeksem prawa rodzinnego i opiekuńczego, między innymi znajdują się rozwody czy ustalenie wysokości alimentów.

Prawo rodzinne a separacja i rozwód

Prawo rodzinne reguluje kwestie dotyczące zawarcia związku małżeńskiego, jak również jego ustania. Zgodnie z opisywaną dziedziną prawa, rozwód może nastąpić w przypadku całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli zerwania więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. W niektórych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy w wyniku rozwodu ucierpiałyby małoletnie dzieci, jeśli rozwód byłby niezgodny z zasadami współżycia społecznego oraz jeśli rozwodu chce wyłącznie osoba winna rozpadowi, sąd może odmówić rozwodu. Rozwód może być przeprowadzony z orzeczeniem o winie któregoś ze współmałżonków lub bez orzekania o winie. Rozwód z orzekaniem o winie trwa dłużej niż rozwód bez orzekania o winie i wymaga przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia.

Sąd może również orzec separację, w czasie separacji każda z osób może dokładnie przemyśleć kwestie dotyczące ewentualnego rozwodu. Do orzeczenia separacji całkowity rozkład małżeństwa nie jest konieczny.

Sprawy o opiekę i alimenty

Kolejne sprawy z zakresu prawa rodzinnego to te, które dotyczą opieki i alimentów ‒ w przypadku rozwodu małżeństw, które mają dzieci niezbędne jest ustalenie stałego miejsca zamieszkania dziecka oraz wysokości alimentów, które będzie płacił rodzic. W niektórych przypadkach sąd może również orzec o pozbawieniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej któregoś z rodziców.

Warto zatrzymać się przy kwestii alimentów, czyli środków niezbędnych do utrzymania dziecka. Rodzic zobowiązany jest do płacenia alimentów do momentu, w którym dziecko będzie w stanie samodzielnie utrzymać się ‒ nie, jak twierdzi większość osób, do 18 roku życia. Wysokość alimentów uzależniona jest od możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica oraz usprawiedliwionych potrzeb dziecka ‒ usprawiedliwione potrzeby dziecka to między innymi opłaty żywieniowe, koszty związane z zakupem ubrań, żywności, lekarstw, wakacje, rozrywka.

Pomoc prawnika ‒ kiedy warto skorzystać z pomocy

Kiedy warto skorzystać z pomocy specjalisty zajmującego się prawem rodzinnym i opiekuńczym? O konsultacji prawnej dobrze pomyśleć zawsze wtedy, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości w kwestiach dotyczących rozwodu, separacji, alimentów, opieki na dzieckiem i innych spraw regulowanych przez prawo rodzinne.

Podsumowanie

Prawo rodzinne to dziedzina prawa zajmująca się regulacją majątkowych i niemajątkowych stosunków między członkami rodziny, jak również między rodziną a osobami trzecimi. Wśród podstawowych pojęć z zakresu prawa rodzinnego znajdują się między innymi rozwody, separacje, obowiązek alimentacyjny czy kuratela.

W przygotowaniu artykułu pomogła nam Kancelaria Adwokacka Adwokata Kamila Wasilewskiego -http://adwokatwasilewski.pl/