Każdy wypadek stanowi przykre doświadczenie w naszym życiu. Niestety, często negatywy takich sytuacji nie kończą się na samych skutkach wypadku, ale wiele nerwów kosztuje nas także walka z nieuczciwością ubezpieczycieli. Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe w pełnej przysługującej nam kwocie?

Zaniżone odszkodowanie powypadkowe

Zaniżanie odszkodowań z tytułu szkód osobowych to częsta nieuczciwa praktyka zakładów ubezpieczeniowych. Odszkodowanie powypadkowe, odszkodowanie za wypadek przy pracy czy odszkodowanie za wypadek w rolnictwie to częste rodzaje odszkodowań, przy których ubezpieczyciele dopuszczają się zaniżania wypłacanych kwot. Według statystyk, aż 97% osób poszkodowanych dotkniętych jest problemem zaniżonej kwoty odszkodowania. Co więcej, w wielu przypadkach ubezpieczonym przysługuje kwota odszkodowania powypadkowego nawet czterokrotnie wyższa niż ta, którą otrzymali od ubezpieczyciela.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – czy warto?

Osoby świadome tego, że kwota otrzymanego przez nich ubezpieczenia powypadkowego powinna być wyższa, często decydują się na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Czy odwołanie to skuteczny sposób na uzyskanie odszkodowania? W znacznej większości przypadków, zakłady ubezpieczeniowe podtrzymują zaskarżone decyzje. Dzieje się tak z prostych przyczyn:

  • Interesem ubezpieczyciela jest osiąganie jak najlepszych wyników finansowych, a wypłacanie odszkodowań w pełnej należnej kwocie temu nie służy.
  • Odwołanie jest rozpatrywane przez te same osoby, które wydały zaskarżoną decyzję, więc nie czują się one zobligowane do obiektywnego spojrzenia na sprawę.
  • Ubezpieczyciel chce uniknąć sytuacji, w której pozytywne rozpatrywanie odwołań zachęci większą ilość poszkodowanych do ich składania.
  • Ubezpieczyciel widząc słabą argumentację zasadności odwołania i małą znajomość prawa poszkodowanego, nie czuje obaw, że uchylenie odwołania będzie wiązało się dla niego ze skutkami prawnymi.

Jak wyegzekwować od ubezpieczyciela należne odszkodowanie?

Skutecznym sposobem na wywalczenie sprawiedliwości u ubezpieczyciela jest dociekanie praw poprzez wyspecjalizowane w temacie ubezpieczeń firmy, takie jak Mura Investment. Doświadczenie, zespół najlepszych prawników oraz doskonała znajomość wszystkich nieuczciwych praktyk ubezpieczycieli to gwarancja skutecznych działań. Bez względu na to, czy firmie uda się wyegzekwować od ubezpieczyciela należną kwotę odszkodowania czy nie, poszkodowany już po podpisaniu umowy z firmą otrzymuje pieniądze, stanowiące część kwoty, o którą odszkodowanie zostało zaniżone.

Walka z ubezpieczycielem na własną rękę to ryzyko straty czasu, nerwów, pieniędzy i braku skuteczności. Udając się po pomoc do firm zajmujących się walką z nieuczciwymi ubezpieczycielami mamy pewność otrzymania dodatkowych pieniędzy, nie musząc podejmować praktycznie żadnego wysiłku.