Ochrona danych w firmie jest jednym z kluczowych elementów zabezpieczenia zarówno jej interesów wewnętrznych, jak i bezpieczeństwa klientów, pracowników i danych firmy. Przechowywane zarówno w cyfrowej, jak i papierowej formie dane wymagają odpowiedniego zarządzania i wprowadzenia systemów ochrony, dzięki którym ryzyko utraty lub kradzieży danych zostanie zminimalizowane. Na rynku pojawia się dziś wiele rozwiązań umożliwiających dbałość o bezpieczeństwo informacji spełniających między innymi surowe wymagania RODO. Jak powinna wyglądać ochrona danych w firmie i jakie narzędzia mogą okazać się tu niezbędne?

Ochrona danych w firmie – o jakich kwestiach warto pamiętać?

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych może przybierać różną postać, dlatego tak ważne jest, by przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian i nowych zabezpieczeń dokładnie znać występujące zagrożenia i na ich podstawie planować działanie. Z reguły nie wystarczy dziś już wyłącznie fizyczne zabezpieczenie budynku firmy z pomocą zamków bezpieczeństwa czy drzwi antywłamaniowych, podobnie jak nie dość dobre jest zabezpieczenie danych cyfrowych wyłącznie poprzez ustawienie hasła na komputerze. Należy pamiętać, że informacja jest jedną z najcenniejszych wartości w posiadaniu firmy i że zarówno jej fizyczne, jak i wirtualne kopie mogą być zniszczone lub użyte w niewłaściwy sposób nawet jeśli pozornie wydaje się, że dla nikogo poza firmą nie ma ona większego znaczenia.

Systemy ochrony danych w firmie

Jedną z ważniejszych strategii, jakie powinna przyjąć w kontekście ochrony danych praktycznie każda firma jest weryfikacja dostępu do poszczególnych obszarów budynku i identyfikacja dostawców i osób trzecich. Nawet w przypadku najmniejszych firm kontakt z osobami nieuprawnionymi do dostępu do określonych danych ma miejsce na porządku dziennym i jedynie skuteczna ochrona danych umożliwi tutaj sprawne działanie, a jednocześnie bezpieczeństwo firmy. Konieczne może okazać się, zależnie od stopnia poufności informacji, zastosowanie urządzeń kontrolnych przy dojściach do określonych części budynku, czy systemów identyfikacji opartych na indywidualnych kartach dostępu lub danych biometrycznych.

Ważnym elementem systemów bezpieczeństwa pozwalających na skuteczną ochronę poufnych informacji są też wszelkiego rodzaju udoskonalone technicznie zamki bezpieczeństwa, okucia antywłamaniowe, kraty rolkowe i inne fizyczne blokady dostępu. Ich producenci starają się na bieżąco doskonalić sprawność zabezpieczeń i uniemożliwiać siłowe forsowanie blokad dostępu, stosując także różne sposoby synchronizacji systemów ochrony z urządzeniami alarmowymi. Ochrona danych w firmie powinna być rozważana kompleksowo, bo tylko tak możliwe jest dziś zabezpieczanie różnorodnych poufnych informacji.

Tworzenie systemu ochrony danych w firmie – w jaki sposób rozwinąć system zabezpieczeń?

Przygotowując plan zabezpieczenia poufności informacji w firmie i poszukując rozwiązań umożliwiających skuteczne podjęcie ochrony danych należy przede wszystkim zbadać rynek i producentów, którzy oferują tego typu rozwiązania. Często to właśnie współpraca z producentem, oparta na indywidualnym projekcie dla konkretnej firmy pozwala rozważyć działania w zakresie ochrony danych, o których firma mogła wcześniej nie pomyśleć, oferując jednocześnie produkty i rozwiązania umożliwiające skuteczne wdrożenie nowej strategii. Jak odnaleźć takich producentów? Najlepszym wyborem zdają się być obecnie specjalistyczne katalogi firm, takie jak Exportpages, które zbierają informacje o międzynarodowych firmach i producentach, prezentują ich oferty, a także umożliwiają łatwy kontakt z przedstawicielami firmy mogącymi udzielić więcej informacji o proponowanych produktach.

Dbałość o bezpieczeństwo danych to nie tylko wymóg RODO i obowiązujących przepisów, ale też podejście wpływające bezpośrednio na sukces i rynkowe powodzenie firmy. Informacja jest jednym z najważniejszych aktywów każdej działalności i zarówno chronienie wrażliwych danych osobowych klientów i pracowników, jak i ochrona informacji finansowych czy strategii działania powinny być traktowane z najwyższym priorytetem. Producentów oferujących skuteczne systemy ochrony danych jest wiele – nie ograniczając się do rynku krajowego masz szansę znalezienia tego, który w 100% spełni Twoje oczekiwania.