Symfonia Kadry i Płace to zaawansowany program ERP, będący częścią większego pakietu Symfonia - służącego do prowadzenia pełnej księgowości. Stopień zaawansowania oprogramowania i jego rozbudowana architektura w oparciu o system baz danych, wymagają przeprowadzenia serii szkoleń z zakresu jego obsługi. Poniżej przedstawiamy krótki opis podstawowego szkolenia w obsłudze programu Symfonia Kadry i Płace w ramach pakietu Symfonia.

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Szkolenie z zakresu obsługi programu Symfonia Kadry i Płace jest skierowane głównie do osób specjalizujących się w rozliczaniu wynagrodzeń, zarządzaniu zasobami ludzkimi i ewidencjonowaniu danych pracowniczych. Adresatami szkolenia są również osoby posiadające stosowne kwalifikacje w zakresie zarządzania personelem, finansów, rachunkowości itd, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z czynnościami kadrowo - płacowymi, metodami zarządzania danych i z ogólną metodologią funkcjonowania systemu Symfonia jako całości. Na szkoleniu poruszane są również tematy stricte związane z wprowadzaniem do aplikacji Symfonia Kadry i Płace. Kurs programu Symfonia: Kadry i Płace przewiduje również zajęcia praktyczne. W ramach tych zajęć, uczestnicy wykonują podstawowe czynności kadrowo - płacowe, tj naliczanie wynagrodzeń, ewidencję pracowników a także - uzupełnianie ich danych osobowych. Celem trwającego 24 godziny szkolenia jest biegłe posługiwanie się aplikacją Symfonia Kadry i Płace a także - płynne wykorzystywanie jej w ramach całościowego pakietu Symfonia (transfer danych w oparciu o system baz danych).

Program szkolenia

Praktyczna część szkolenia w zakresie obsługi programu Symfonia Kadry i Płace rozpoczyna się od założenia nowej firmy w systemie Symfonia. W trakcie trwania zajęć, Uczestnicy zapoznają się z metodami wprowadzania danych do systemu a także ich szybkiej edycji.

Kolejnym zadaniem przed którym staną Uczestnicy szkolenia, będzie szeroko rozumiane zarządzanie Pracownikiem. W trakcie trwania zajęć Uczestnicy dowiedzą się jak wprowadzać nowego Pracownika do systemu, edytować jego dane a także - zmieniać warunki zatrudnienia (umowa, płatności, narzuty itd). Na tym etapie szkolenie będzie dotyczyć również zgłaszania nowego pracownika do ZUS i NFZ a także - tworzenia zaawansowanych bilansów urlopowych i chorobowych.

Na kolejnym etapie zajęć Uczestnicy dowiedzą się jak wprowadzać i zamykać okresy i listy płac. W trakcie szkolenia, będzie możliwe wygenerowanie własnej listy płac i ustalenie dla niej stosownych narzut (zarówno płaconych przez Pracownika jak i Płatnika).

Na zakończenie szkolenia Uczestnicy otrzymają polecenie sporządzenia specjalistycznych raportów w ramach programu Symfonia Kadry i Płace.

Chodzi tu przede wszystkim o raporty dotyczące:

  1. Umów w oparciu o które zatrudniamy pracownika
  2. Sporządzania deklaracji ZUS-owskich i PIT-owskich
  3. Sporządzania i edycji listy płac
  4. Generowanie kart wynagrodzeń
  5. Sporządzanie niektórych raportów kadrowych.

Informacje dodatkowe:

W trakcie trwania szkolenia, Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dydaktycznych, które następnie można zabrać do domu. Na zakończenie szkolenia, osoby biorące udział w zajęciach, otrzymają specjalne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dokument ten będzie sporządzony w dwóch językach - polskim i angielskim. Podstawowy kurs programu Symfonia trwa łącznie 24 godziny i odbywa się na w pełni profesjonalnych stanowiskach komputerowych.