1 lipca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dotycząca wypłacania świadczenia wychowawczego.

500 plus na pierwsze dziecko ma na celu ograniczenie ubóstwa wśród dzieci, zwiększenie wzrostu liczby urodzeń oraz ma stanowić inwestycję w rodzinę. 

Komu przysługuje? Kto może się o nie ubiegać? Kiedy złożyć wniosek?

Czym jest świadczenie wychowawcze i komu przysługuje?

Świadczenie wychowawcze czyli tzw ,,500 plus" jest świadczeniem na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Ma ono na celu częściowo pokryć wydatki związane z wychowaniem dziecka w tym opieką nad nimi i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Od 1 lipca 2019 roku weszła nowelizacja ustaw  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która zniosła dotychczasowe obowiązujące kryteria dochodowe. Ściślej mówiąc, świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia bez obowiązujących wcześniej kryteriów dochodowych osiąganych przez rodzinę. 

Kto i gdzie może złożyć wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko?

Wniosek na świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka na nowych zasadach  już od 1 lipca 2019 roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez portal PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną, zaś od 1 sierpnia 2019 roku wejdzie możliwość składania wniosków w formie tradycyjnej czyli papierowej w urzędzie gminy, której mieszkamy lub za pośrednictwem poczty. 

Kiedy zostanie wypłacone świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko?

Bardzo istotny wpływ na wypłatę świadczenia ma termin złożenia wniosku na pierwsze dziecko:

  • wniosek złożony na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku - świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 roku z wyrównaniem od lipca 2019 roku,
  • wniosek złożony na pierwsze dziecko we wrześniu 2019 roku- świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019 roku najpóźniej do 30 listopada 2019 roku,
  • wniosek złożony na pierwsze dziecko  w październiku 2019 roku - świadczenie zostanie wypłacone od października 2019 roku najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku,
  • wniosek złożony na pierwsze dziecko w 2019 roku- świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od listopada 2019 roku najpóźniej do 31 stycznia 2020 roku,
  • wniosek złożony na pierwsze dziecko od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku- świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca złożonego wniosku, najpóźniej do 29 lutego 2020 roku, 

Czy wiesz na co przeznaczyć 500 plus?

Należy pamiętać, że zasiłek wychowawczy czyli tzw ,,500 plus" jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka w tym opieką nad nim i zaspokojeniem potrzeb życiowych. Jeśli osoba, której przysługuje świadczenie, marnotrawi wypłacane świadczenie lub wydatkuje niezgodnie z celem,organ właściwy, który wydaje decyzję o przyznaniu zasiłku ma możliwość przekazania świadczenia wychowawczego w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. Wcześniej jednak zleca kontrole nad sprawdzeniem stanu faktycznego sytuacji. 

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego i prawnego: www.kancelaria-walterowicz.pl.