Monitorowanie rynku zamówień publicznych jest bardzo istotnym aspektem działalności wielu firm. Jednak aby aktywnie z niego korzystać, konieczne jest odnajdywanie przede wszystkim ofert odpowiadających profilowi przedsiębiorstwa oraz indywidualnym preferencjom pracowników. Jest to możliwe za pośrednictwem wyszukiwarki zamówień publicznych.

Jedną z najpopularniejszych form wyboru oferty na zrealizowanie usługi, zakupu towaru czy też także zawarcia umowy innego rodzaju są zamówienia publiczne. Ich ogólne zasady regulowane są przez kodeks cywilny, jednak w przypadku zamówień finansowych z państwowego sektora, znaczenie ma ustawa o Prawie zamówień publicznych. Zlecenia poniżej progu tej Ustawy realizowane są bez ogłaszania przetargów. Do najszczególniejszych zamówień publicznych należą te dotyczące nieruchomości oraz nabycia praw do rozpoczęcia robót budowlanych. Są one publikowane na specjalnych serwisach dla zleceniodawców oraz wykonawców, takich jak platforma eKatalogi w serwisie http://info.ekatalogi.uzp.gov.pl/. Zamieszczona tam wyszukiwarka zamówień publicznych pozwala na szybkie oraz precyzyjne odnajdowanie potencjalnie najbardziej interesujących pozycji. Wyszukiwanie szczegółowych informacji dotyczących pojawiających się zleceń jest znacznie ułatwione, ponieważ wyszukiwarka pozwala na przeglądanie wielu zamówień publicznych w jednym miejscu.

Platforma eKatalogi
Serwis http://info.ekatalogi.uzp.gov.pl/ jest profesjonalnym i bezpłatnym narzędziem do rekonesansu rynku zamówień publicznych. Powstał jako pomoc dla firm, które pragną w nim aktywnie uczestniczyć. Wyszukiwarka zamówień publicznych dostarcza im wiele precyzyjnych informacji na temat znajdujących się w bazie zleceń. Platforma eKatalogi wyposażona jest w wiele rozwiązań, które znacząco usprawniają wyszukiwanie odpowiednich dla każdej działalności ofert. Bogata baza dostępnych przetargów jest na bieżąco aktualizowana, a wszystkie znajdujące się w niej pozycje poddane zostały dokładnej weryfikacji. Dzięki inteligentnej wyszukiwarce fraz kluczowych, możliwe jest bardzo precyzyjne zdefiniowanie wytycznych niezbędnych do uzyskania satysfakcjonujących wyników. Zapytania mogą zostać również doprecyzowane według pożądanych kryteriów. Pozwala to na dokładne określenie lokalizacji, branży czy tez specyfiki prowadzonej działalności. Wyniki tych wyszukiwań mogą być również zapisywane i dowolnie modyfikowane.