Emerytura 1500 zł brutto, ile to netto?

1258
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć emeryturę brutto z netto przy:

  • Jak dokładnie obliczyć emeryturę netto z brutto?

  • Podstawa opodatkowania stanowi miesięcznie kwota 1500 zł.

    Zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana do urzędu skarbowego wynosi 107 zł.

    Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi łącznie 135 zł, w tym odliczana od podatku 116.25 zł

  • Wysokość świadczenia do wypłaty miesięcznie

    Wynagrodzenie netto to: 1258 zł