Emerytura 1200 zł brutto, ile to netto?

1028
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć emeryturę brutto z netto przy:

  • Jak dokładnie obliczyć emeryturę netto z brutto?

  • Podstawa opodatkowania stanowi miesięcznie kwota 1200 zł.

    Zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana do urzędu skarbowego wynosi 64 zł.

    Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi łącznie 108 zł, w tym odliczana od podatku 93 zł

  • Wysokość świadczenia do wypłaty miesięcznie

    Wynagrodzenie netto to: 1028 zł