997 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

760.88
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 997 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 997 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 997 = 97.3072 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 997 = 14.955 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 997 = 24.4265 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 136.6887 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 997 - 136.6887 = 860.3113 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 860.3113 * 9% = 77.43 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 860.3113 * 7,75% = 66.67 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 997 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 136.6887 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 997 zł - 136.6887 zł - 111.25 zł = 749 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 749 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (749 * 18%) - 46,33 zł = 88.49 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 88.49 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 860.3113 * 7,75 % = 66.67 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 749 zł - 66.67 zł = 22 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 997 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 136.6887 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 77.43 zł

  Zaliczka na podatek - 22 zł

  Wynagrodzenie netto: 997 zł - 136.6887 zł - 77.43 zł -22 zł = 760.88 zł


  Frazy powiązane:

 • 997 40 zł brutto ile to netto
 • 997 brutto ile to netto
 • 997 brutto
 • 997 40 brutto ile to netto
 • 997 brutto ile netto
 • 997 40 brutto ile to netto staż
 • ile to 997 zl ma reke
 • 997 ile to netto
 • 997 4 brutto ile to netto
 • 997 zł brutto
 • 997.4 brutto
 • brutto 997 ile to netto
 • 997.40 brutto
 • staz 1017,4 brutto ile to netto
 • 998 zł ile to netto
 • 997 brutto to ile netto
 • 997 zl brutto
 • staż kwota netto 2018
 • 997zl brutto a ile netto
 • 997 zl brutto ile netto

Najciekawsze: