997 zł brutto, ile to netto?

 

765.88 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 97.3072 zł
Składka rentowa 14.955 zł
Składka chorobowa 24.4265 zł
Składka zdrowotna 77.43 zł
Zaliczka na podatek 17 zł

725.55 zł
netto (na rękę)

861 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 97.3072 zł
Składka rentowa 14.955 zł
Składka chorobowa 24.4265 zł
Składka zdrowotna 77.43 zł
Zaliczka na podatek 57.33zł

861.408 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 135.592 zł

811 zł
netto (na rękę)VAT 23% 186 zł

Umowa o pracę

765.88
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 997 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 997 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 997 = 97.3072 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 997 = 14.955 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 997 = 24.4265 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 136.6887 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 997 - 136.6887 = 860.3113 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 860.3113 * 9% = 77.43 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 860.3113 * 7,75% = 66.67 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 997 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 136.6887 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 997 zł - 136.6887 zł - 111.25 zł = 749 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 749 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (749 * 7%) - 46,33 zł = 83.57 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 83.57 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 860.3113 * 7,75 % = 66.67 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 749 zł - 66.67 zł = 17 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 997 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 136.6887 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 77.43 zł

  Zaliczka na podatek - 17 zł

  Wynagrodzenie netto: 997 zł - 136.6887 zł - 77.43 zł -17 zł = 765.88 zł

Umowa zlecenie

725.55
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 97.3072 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 14.955 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 24.4265 zł
Razem składki ZUS 136.6887 zł
Koszty uzyskania 20% 172.06226 zł
Podstawa opodatkowania 688 zł
Zaliczka na podatek 57.33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 66.67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 77.43 zł
Kwota netto (na rękę) 725.55 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 861 zł

Umowa o dzieło

861.408
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 997 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 912.255 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 861.408 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 997 zł
Podstawa opodatkowania 498.5 zł
Koszty uzyskania 498.5 zł
Podatek do US 17% 84.745 zł
Kwota netto (na rękę) 912.255 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 997 zł
Podstawa opodatkowania 199.4 zł
Koszty uzyskania 797.6 zł
Podatek do US 17% 135.592 zł
Kwota netto (na rękę) 861.408 zł

Umowa B2B

811
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 997 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 811 Sprawdzenie działania: 811 netto * 23% = 186 (to nasza kwota VAT) 811 netto + 186 VAT = 997 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 997 zł
Podatek VAT 23 % 186
Kwota netto 811 zł

  Frazy powiązane:

 • 997 brutto ile to netto
 • 997 40 zł brutto ile to netto
 • 997 brutto
 • 997 40 brutto ile to netto
 • 997 brutto ile netto
 • 997 40 brutto ile to netto staż
 • ile to 997 zl ma reke
 • 997 ile to netto
 • 997 4 brutto ile to netto
 • 997
 • 997 zł brutto
 • 997.4 brutto
 • brutto 997 ile to netto
 • 997.40 brutto
 • staz 1017,4 brutto ile to netto
 • Wynagrodzenie brutto 997,4 ile to netto
 • 998 zł ile to netto
 • 997 brutto to ile netto
 • 997 zl brutto
 • staż kwota netto 2018

Najciekawsze: