9830 zł brutto, ile to netto?

 

6996.9 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 959.408 zł
Składka rentowa 147.45 zł
Składka chorobowa 240.835 zł
Składka zdrowotna 763.41 zł
Zaliczka na podatek 722 zł

7155.28 zł
netto (na rękę)

8493 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 959.408 zł
Składka rentowa 147.45 zł
Składka chorobowa 240.835 zł
Składka zdrowotna 763.41 zł
Zaliczka na podatek 563.62zł

8493.12 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1336.88 zł

7992 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1838 zł

Umowa o pracę

6996.9
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 9830 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 9830 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 9830 = 959.408 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 9830 = 147.45 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 9830 = 240.835 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1347.693 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9830 - 1347.693 = 8482.307 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 8482.307 * 9% = 763.41 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 8482.307 * 7,75% = 657.38 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 9830 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1347.693 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 9830 zł - 1347.693 zł - 111.25 zł = 8371 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 8371 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (8371 * 7%) - 46,33 zł = 1379.31 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1379.31 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 8482.307 * 7,75 % = 657.38 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 8371 zł - 657.38 zł = 722 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 9830 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1347.693 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 763.41 zł

  Zaliczka na podatek - 722 zł

  Wynagrodzenie netto: 9830 zł - 1347.693 zł - 763.41 zł -722 zł = 6996.9 zł

Umowa zlecenie

7155.28
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 959.408 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 147.45 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 240.835 zł
Razem składki ZUS 1347.693 zł
Koszty uzyskania 20% 1696.4614 zł
Podstawa opodatkowania 6786 zł
Zaliczka na podatek 563.62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 657.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 763.41 zł
Kwota netto (na rękę) 7155.28 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 8493 zł

Umowa o dzieło

8493.12
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 9830 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 8994.45 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 8493.12 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 9830 zł
Podstawa opodatkowania 4915 zł
Koszty uzyskania 4915 zł
Podatek do US 17% 835.55 zł
Kwota netto (na rękę) 8994.45 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 9830 zł
Podstawa opodatkowania 1966 zł
Koszty uzyskania 7864 zł
Podatek do US 17% 1336.88 zł
Kwota netto (na rękę) 8493.12 zł

Umowa B2B

7992
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 9830 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 7992 Sprawdzenie działania: 7992 netto * 23% = 1838 (to nasza kwota VAT) 7992 netto + 1838 VAT = 9830 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 9830 zł
Podatek VAT 23 % 1838
Kwota netto 7992 zł

  Frazy powiązane:

 • 9830 ile neto

Najciekawsze: