9500 zł brutto, ile to netto?

6685.77
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 9500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 9500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 9500 = 927.2 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 9500 = 142.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 9500 = 232.75 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1302.45 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9500 - 1302.45 = 8197.55 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 8197.55 * 9% = 737.78 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 8197.55 * 7,75% = 635.31 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 9500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1302.45 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 9500 zł - 1302.45 zł - 111.25 zł = 8086 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 8086 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (8086 * 18%) - 46,33 zł = 1409.15 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1409.15 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 8197.55 * 7,75 % = 635.31 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 8086 zł - 635.31 zł = 774 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 9500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1302.45 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 737.78 zł

  Zaliczka na podatek - 774 zł

  Wynagrodzenie netto: 9500 zł - 1302.45 zł - 737.78 zł -774 zł = 6685.77 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 927.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 142.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 232.75 zł
Razem składki ZUS 1302.45 zł
Koszty uzyskania 20% 1639.51 zł
Podstawa opodatkowania 6558 zł
Zaliczka na podatek 545 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 635 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 737.7795 zł
Kwota netto (na rękę) 6914.77 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 8132 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 9500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 8645 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 8132 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 9500 zł
Podstawa opodatkowania 4750 zł
Koszty uzyskania 4750 zł
Podatek do US 18% 855 zł
Kwota netto (na rękę) 8645 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 9500 zł
Podstawa opodatkowania 1900 zł
Koszty uzyskania 7600 zł
Podatek do US 18% 1368 zł
Kwota netto (na rękę) 8132 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 9500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 7724 Sprawdzenie działania: 7724 netto * 23% = 1776 (to nasza kwota VAT) 7724 netto + 1776 VAT = 9500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 9500 zł
Podatek VAT 23 % 1776
Kwota netto 7724 zł

  Frazy powiązane:

 • 9500 brutto ile to netto 2015
 • 9500 brutto ile to netto
 • 9500 brutto ile to netto 2017
 • 9500 brutto
 • www.kalkulator 9500 brutto ile to netto.pl
 • 9500 brutto ile netto
 • 9500 brutto umowa o prace ile to netto
 • 9500 netto ile to brutto
 • 9500 brutto ile to jest netto
 • 9500 brutto ile to jest netto w 2016
 • 9500 emerytalne
 • 9500 netto
 • 9500 zł plus VAT ile będzie na reke
 • 9500 pln brutto
 • pensja warszawska 9500 brutto
 • 9500 brutto in netto
 • kwota 9500 brotto ile to netto
 • 9500 brutto na netto działalności
 • 9500 zł brutto to
 • 9500 tys brutto ile to netto

Najciekawsze: