9500 zł brutto, ile to netto?

 

6763.77 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 927.2 zł
Składka rentowa 142.5 zł
Składka chorobowa 232.75 zł
Składka zdrowotna 737.78 zł
Zaliczka na podatek 696 zł

6915.08 zł
netto (na rękę)

8208 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 927.2 zł
Składka rentowa 142.5 zł
Składka chorobowa 232.75 zł
Składka zdrowotna 737.78 zł
Zaliczka na podatek 544.69zł

8208 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1292 zł

7724 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1776 zł

Umowa o pracę

6763.77
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 9500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 9500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 9500 = 927.2 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 9500 = 142.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 9500 = 232.75 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1302.45 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9500 - 1302.45 = 8197.55 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 8197.55 * 9% = 737.78 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 8197.55 * 7,75% = 635.31 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 9500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1302.45 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 9500 zł - 1302.45 zł - 111.25 zł = 8086 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 8086 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (8086 * 7%) - 46,33 zł = 1330.86 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1330.86 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 8197.55 * 7,75 % = 635.31 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 8086 zł - 635.31 zł = 696 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 9500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1302.45 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 737.78 zł

  Zaliczka na podatek - 696 zł

  Wynagrodzenie netto: 9500 zł - 1302.45 zł - 737.78 zł -696 zł = 6763.77 zł

Umowa zlecenie

6915.08
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 927.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 142.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 232.75 zł
Razem składki ZUS 1302.45 zł
Koszty uzyskania 20% 1639.51 zł
Podstawa opodatkowania 6558 zł
Zaliczka na podatek 544.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 635.31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 737.78 zł
Kwota netto (na rękę) 6915.08 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 8208 zł

Umowa o dzieło

8208
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 9500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 8692.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 8208 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 9500 zł
Podstawa opodatkowania 4750 zł
Koszty uzyskania 4750 zł
Podatek do US 17% 807.5 zł
Kwota netto (na rękę) 8692.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 9500 zł
Podstawa opodatkowania 1900 zł
Koszty uzyskania 7600 zł
Podatek do US 17% 1292 zł
Kwota netto (na rękę) 8208 zł

Umowa B2B

7724
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 9500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 7724 Sprawdzenie działania: 7724 netto * 23% = 1776 (to nasza kwota VAT) 7724 netto + 1776 VAT = 9500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 9500 zł
Podatek VAT 23 % 1776
Kwota netto 7724 zł

  Frazy powiązane:

 • 9500 brutto ile to netto 2015
 • 9500 brutto ile to netto
 • 9500 brutto
 • 9500 brutto ile to netto 2017
 • www.kalkulator 9500 brutto ile to netto.pl
 • 9500 brutto ile netto
 • 9500 netto ile to brutto
 • 9500 brutto umowa o prace ile to netto
 • 9500 netto
 • 9500 brutto ile to jest netto
 • 9500 brutto ile to jest netto w 2016
 • 9500 emerytalne
 • 9 500 brutto ile to netto
 • 9500 brutto ile to netto
 • ile to jest 9500 brutto
 • 9.000 BRUTTO TO DUOO CZY MAŁO
 • 9500 zł plus VAT ile będzie na reke
 • 9500 pln brutto
 • 9500 zł brutto ile to netto
 • pensja warszawska 9500 brutto

Najciekawsze: