950 zł brutto, ile to netto?

 

732.98 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 92.72 zł
Składka rentowa 14.25 zł
Składka chorobowa 23.275 zł
Składka zdrowotna 73.78 zł
Zaliczka na podatek 13 zł

691.51 zł
netto (na rękę)

821 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 92.72 zł
Składka rentowa 14.25 zł
Składka chorobowa 23.275 zł
Składka zdrowotna 73.78 zł
Zaliczka na podatek 54.47zł

820.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 129.2 zł

772 zł
netto (na rękę)VAT 23% 178 zł

Umowa o pracę

732.98
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 950 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 950 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 950 = 92.72 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 950 = 14.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 950 = 23.275 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 130.245 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 950 - 130.245 = 819.755 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 819.755 * 9% = 73.78 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 819.755 * 7,75% = 63.53 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 950 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 130.245 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 950 zł - 130.245 zł - 111.25 zł = 709 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 709 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (709 * 7%) - 46,33 zł = 76.77 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 76.77 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 819.755 * 7,75 % = 63.53 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 709 zł - 63.53 zł = 13 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 950 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 130.245 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 73.78 zł

  Zaliczka na podatek - 13 zł

  Wynagrodzenie netto: 950 zł - 130.245 zł - 73.78 zł -13 zł = 732.98 zł

Umowa zlecenie

691.51
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 92.72 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 14.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 23.275 zł
Razem składki ZUS 130.245 zł
Koszty uzyskania 20% 163.951 zł
Podstawa opodatkowania 656 zł
Zaliczka na podatek 54.47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 63.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 73.78 zł
Kwota netto (na rękę) 691.51 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 821 zł

Umowa o dzieło

820.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 950 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 869.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 820.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 950 zł
Podstawa opodatkowania 475 zł
Koszty uzyskania 475 zł
Podatek do US 17% 80.75 zł
Kwota netto (na rękę) 869.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 950 zł
Podstawa opodatkowania 190 zł
Koszty uzyskania 760 zł
Podatek do US 17% 129.2 zł
Kwota netto (na rękę) 820.8 zł

Umowa B2B

772
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 950 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 772 Sprawdzenie działania: 772 netto * 23% = 178 (to nasza kwota VAT) 772 netto + 178 VAT = 950 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 950 zł
Podatek VAT 23 % 178
Kwota netto 772 zł

  Frazy powiązane:

 • 950 brutto ile to netto
 • 950 brutto ile to netto 2016
 • 950 zł brutto ile to netto
 • 950 brutto ile netto
 • 950 brutto umowa o prace
 • 950 brutto
 • 950zl brutto 1 5 etatu ile na reke
 • 950zł ile to neto ile to brutto w 2016 roku
 • 950 netto ile to brutto
 • 950 brutto ile to na ręke
 • 950 brutto ile to netto 2015
 • 950 zł netto ile to brutto
 • 3 950 brutto ile to netto
 • 950 ile netto
 • 950 btutto ile tto nnetto
 • 950zl brutto
 • 950zł ile to neto
 • 4129,95 brutto ile to netto
 • ile to 950 zl brutto
 • 952 brutto ile to netto