9300 zł brutto, ile to netto?

 

6622.72 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 907.68 zł
Składka rentowa 139.5 zł
Składka chorobowa 227.85 zł
Składka zdrowotna 722.25 zł
Zaliczka na podatek 680 zł

6768.66 zł
netto (na rękę)

8035 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 907.68 zł
Składka rentowa 139.5 zł
Składka chorobowa 227.85 zł
Składka zdrowotna 722.25 zł
Zaliczka na podatek 534.06zł

8035.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1264.8 zł

7561 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1739 zł

Umowa o pracę

6622.72
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 9300 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 9300 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 9300 = 907.68 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 9300 = 139.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 9300 = 227.85 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1275.03 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9300 - 1275.03 = 8024.97 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 8024.97 * 9% = 722.25 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 8024.97 * 7,75% = 621.94 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 9300 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1275.03 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 9300 zł - 1275.03 zł - 111.25 zł = 7914 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 7914 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (7914 * 7%) - 46,33 zł = 1301.62 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1301.62 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 8024.97 * 7,75 % = 621.94 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 7914 zł - 621.94 zł = 680 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 9300 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1275.03 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 722.25 zł

  Zaliczka na podatek - 680 zł

  Wynagrodzenie netto: 9300 zł - 1275.03 zł - 722.25 zł -680 zł = 6622.72 zł

Umowa zlecenie

6768.66
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 907.68 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 139.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 227.85 zł
Razem składki ZUS 1275.03 zł
Koszty uzyskania 20% 1604.994 zł
Podstawa opodatkowania 6420 zł
Zaliczka na podatek 534.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 621.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 722.25 zł
Kwota netto (na rękę) 6768.66 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 8035 zł

Umowa o dzieło

8035.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 9300 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 8509.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 8035.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 9300 zł
Podstawa opodatkowania 4650 zł
Koszty uzyskania 4650 zł
Podatek do US 17% 790.5 zł
Kwota netto (na rękę) 8509.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 9300 zł
Podstawa opodatkowania 1860 zł
Koszty uzyskania 7440 zł
Podatek do US 17% 1264.8 zł
Kwota netto (na rękę) 8035.2 zł

Umowa B2B

7561
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 9300 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 7561 Sprawdzenie działania: 7561 netto * 23% = 1739 (to nasza kwota VAT) 7561 netto + 1739 VAT = 9300 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 9300 zł
Podatek VAT 23 % 1739
Kwota netto 7561 zł

  Frazy powiązane:

 • 9300 brutto ile to netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/9300
 • 9300brutto ile to netto
 • 9300 zl brutto ile netto
 • 9300 brutto to netto
 • 9300 brutto ile to netto 2017
 • 9300 zl
 • 9300 brutto na netto