920 zł brutto, ile to netto?

 

711.42 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 89.792 zł
Składka rentowa 13.8 zł
Składka chorobowa 22.54 zł
Składka zdrowotna 71.45 zł
Zaliczka na podatek 11 zł

669.94 zł
netto (na rękę)

795 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 89.792 zł
Składka rentowa 13.8 zł
Składka chorobowa 22.54 zł
Składka zdrowotna 71.45 zł
Zaliczka na podatek 52.48zł

794.88 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 125.12 zł

748 zł
netto (na rękę)VAT 23% 172 zł

Umowa o pracę

711.42
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 920 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 920 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 920 = 89.792 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 920 = 13.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 920 = 22.54 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 126.132 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 920 - 126.132 = 793.868 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 793.868 * 9% = 71.45 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 793.868 * 7,75% = 61.52 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 920 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 126.132 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 920 zł - 126.132 zł - 111.25 zł = 683 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 683 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (683 * 7%) - 46,33 zł = 72.35 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 72.35 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 793.868 * 7,75 % = 61.52 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 683 zł - 61.52 zł = 11 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 920 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 126.132 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 71.45 zł

  Zaliczka na podatek - 11 zł

  Wynagrodzenie netto: 920 zł - 126.132 zł - 71.45 zł -11 zł = 711.42 zł

Umowa zlecenie

669.94
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 89.792 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 13.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 22.54 zł
Razem składki ZUS 126.132 zł
Koszty uzyskania 20% 158.7736 zł
Podstawa opodatkowania 635 zł
Zaliczka na podatek 52.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 61.52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 71.45 zł
Kwota netto (na rękę) 669.94 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 795 zł

Umowa o dzieło

794.88
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 920 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 841.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 794.88 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 920 zł
Podstawa opodatkowania 460 zł
Koszty uzyskania 460 zł
Podatek do US 17% 78.2 zł
Kwota netto (na rękę) 841.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 920 zł
Podstawa opodatkowania 184 zł
Koszty uzyskania 736 zł
Podatek do US 17% 125.12 zł
Kwota netto (na rękę) 794.88 zł

Umowa B2B

748
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 920 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 748 Sprawdzenie działania: 748 netto * 23% = 172 (to nasza kwota VAT) 748 netto + 172 VAT = 920 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 920 zł
Podatek VAT 23 % 172
Kwota netto 748 zł

  Frazy powiązane:

 • 920 brutto ile to netto
 • 920 zł brutto ile to netto
 • pol etatu 920brutto ile na reke
 • pensja 920 brutto ile to netto
 • 1300brutto do reki ile na 1/2etatu
 • kwota netto z 920
 • 920 brutto umowa o prace 2 szereg
 • 920zl brutto to ilw netto
 • 920 zł netto ile to brutto
 • 920brutto
 • ille 920 brutto to netto na umowie zleceniu
 • jaki podatek przy wynagrodEniu brutto 920 zl
 • 920 brutto emerytura
 • 920 brutto 1/2 etatu
 • umowa pol etatu 920 brutto komornik
 • 920brutto ile na reke
 • pol etatu 2200 brutto
 • 23% jest od kwoty netto a 18,7% od kwoty brutto
 • 920 brutto
 • 920zl ile to netto

Najciekawsze: