915 zł brutto, ile to netto?

 

708.49 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 89.304 zł
Składka rentowa 13.725 zł
Składka chorobowa 22.4175 zł
Składka zdrowotna 71.06 zł
Zaliczka na podatek 10 zł

665.68 zł
netto (na rękę)

791 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 89.304 zł
Składka rentowa 13.725 zł
Składka chorobowa 22.4175 zł
Składka zdrowotna 71.06 zł
Zaliczka na podatek 52.81zł

790.56 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 124.44 zł

744 zł
netto (na rękę)VAT 23% 171 zł

Umowa o pracę

708.49
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 915 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 915 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 915 = 89.304 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 915 = 13.725 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 915 = 22.4175 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 125.4465 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 915 - 125.4465 = 789.5535 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 789.5535 * 9% = 71.06 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 789.5535 * 7,75% = 61.19 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 915 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 125.4465 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 915 zł - 125.4465 zł - 111.25 zł = 678 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 678 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (678 * 7%) - 46,33 zł = 71.5 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 71.5 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 789.5535 * 7,75 % = 61.19 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 678 zł - 61.19 zł = 10 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 915 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 125.4465 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 71.06 zł

  Zaliczka na podatek - 10 zł

  Wynagrodzenie netto: 915 zł - 125.4465 zł - 71.06 zł -10 zł = 708.49 zł

Umowa zlecenie

665.68
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 89.304 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 13.725 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 22.4175 zł
Razem składki ZUS 125.4465 zł
Koszty uzyskania 20% 157.9107 zł
Podstawa opodatkowania 632 zł
Zaliczka na podatek 52.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 61.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 71.06 zł
Kwota netto (na rękę) 665.68 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 791 zł

Umowa o dzieło

790.56
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 915 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 837.225 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 790.56 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 915 zł
Podstawa opodatkowania 457.5 zł
Koszty uzyskania 457.5 zł
Podatek do US 17% 77.775 zł
Kwota netto (na rękę) 837.225 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 915 zł
Podstawa opodatkowania 183 zł
Koszty uzyskania 732 zł
Podatek do US 17% 124.44 zł
Kwota netto (na rękę) 790.56 zł

Umowa B2B

744
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 915 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 744 Sprawdzenie działania: 744 netto * 23% = 171 (to nasza kwota VAT) 744 netto + 171 VAT = 915 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 915 zł
Podatek VAT 23 % 171
Kwota netto 744 zł

  Frazy powiązane:

 • 915 brutto ile netto
 • 915 netto umowa zlecenia
 • 915 brutto ile to netto
 • 915 BRUTTO ILE TO NETTO?

Najciekawsze: