900 zł brutto, ile to netto?

 

697.72 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 87.84 zł
Składka rentowa 13.5 zł
Składka chorobowa 22.05 zł
Składka zdrowotna 69.89 zł
Zaliczka na podatek 9 zł

654.91 zł
netto (na rękę)

778 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 87.84 zł
Składka rentowa 13.5 zł
Składka chorobowa 22.05 zł
Składka zdrowotna 69.89 zł
Zaliczka na podatek 51.81zł

777.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 122.4 zł

732 zł
netto (na rękę)VAT 23% 168 zł

Umowa o pracę

697.72
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 900 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 900 = 87.84 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 900 = 13.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 900 = 22.05 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 123.39 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 900 - 123.39 = 776.61 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 776.61 * 9% = 69.89 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 776.61 * 7,75% = 60.19 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 900 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 123.39 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 900 zł - 123.39 zł - 111.25 zł = 665 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 665 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (665 * 7%) - 46,33 zł = 69.29 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 69.29 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 776.61 * 7,75 % = 60.19 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 665 zł - 60.19 zł = 9 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 900 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 123.39 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 69.89 zł

  Zaliczka na podatek - 9 zł

  Wynagrodzenie netto: 900 zł - 123.39 zł - 69.89 zł -9 zł = 697.72 zł

Umowa zlecenie

654.91
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 87.84 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 13.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 22.05 zł
Razem składki ZUS 123.39 zł
Koszty uzyskania 20% 155.322 zł
Podstawa opodatkowania 621 zł
Zaliczka na podatek 51.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 60.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 69.89 zł
Kwota netto (na rękę) 654.91 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 778 zł

Umowa o dzieło

777.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 900 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 823.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 777.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 900 zł
Podstawa opodatkowania 450 zł
Koszty uzyskania 450 zł
Podatek do US 17% 76.5 zł
Kwota netto (na rękę) 823.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 900 zł
Podstawa opodatkowania 180 zł
Koszty uzyskania 720 zł
Podatek do US 17% 122.4 zł
Kwota netto (na rękę) 777.6 zł

Umowa B2B

732
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 900 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 732 Sprawdzenie działania: 732 netto * 23% = 168 (to nasza kwota VAT) 732 netto + 168 VAT = 900 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 900 zł
Podatek VAT 23 % 168
Kwota netto 732 zł

  Frazy powiązane:

 • 900 brutto ile to netto 2015
 • 900 zł brutto ile to netto
 • 900 brutto ile to netto
 • 900 zl brutto ile netto
 • 900 brutto ile to netto 2016
 • 900 zł brutto
 • 900zl brutto ile to netto
 • 900zl netto oblicz
 • 900 brutto ile netto
 • 2 900 brutto
 • nagroda 900 brutto ile to netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/900/
 • 900 brutto to ile netto
 • 900 zł brutto to ile netto
 • czy warto zarabiac za 900 brutto
 • kalkulator zus 900 zł brutto
 • kwota neto przy 1/2 etatu 900zl
 • umowa zlecenie 1/2 etatu 2016
 • umowa zlecenie 900zl
 • wynagrodzenie 900 brutto

Najciekawsze: