8999 zł brutto, ile to netto?

 

6336.37 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 878.3024 zł
Składka rentowa 134.985 zł
Składka chorobowa 220.4755 zł
Składka zdrowotna 698.87 zł
Zaliczka na podatek 730 zł

6550.18 zł
netto (na rękę)

7703 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 878.3024 zł
Składka rentowa 134.985 zł
Składka chorobowa 220.4755 zł
Składka zdrowotna 698.87 zł
Zaliczka na podatek 516.19zł

7703.144 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1295.856 zł

7316 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1683 zł

Umowa o pracę

6336.37
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8999 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 8999 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 8999 = 878.3024 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 8999 = 134.985 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 8999 = 220.4755 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1233.7629 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 8999 - 1233.7629 = 7765.2371 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 7765.2371 * 9% = 698.87 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 7765.2371 * 7,75% = 601.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 8999 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1233.7629 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 8999 zł - 1233.7629 zł - 111.25 zł = 7654 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 7654 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (7654 * 18%) - 46,33 zł = 1331.39 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1331.39 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 7765.2371 * 7,75 % = 601.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 7654 zł - 601.81 zł = 730 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 8999 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1233.7629 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 698.87 zł

  Zaliczka na podatek - 730 zł

  Wynagrodzenie netto: 8999 zł - 1233.7629 zł - 698.87 zł -730 zł = 6336.37 zł

Umowa zlecenie

6550.18
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 878.3024 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 134.985 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 220.4755 zł
Razem składki ZUS 1233.7629 zł
Koszty uzyskania 20% 1553.04742 zł
Podstawa opodatkowania 6212 zł
Zaliczka na podatek 516.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 601.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 698.87 zł
Kwota netto (na rękę) 6550.18 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 7703 zł

Umowa o dzieło

7703.144
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 8999 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 8189.09 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7703.144 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8999 zł
Podstawa opodatkowania 4499.5 zł
Koszty uzyskania 4499.5 zł
Podatek do US 18% 809.91 zł
Kwota netto (na rękę) 8189.09 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 8999 zł
Podstawa opodatkowania 1799.8 zł
Koszty uzyskania 7199.2 zł
Podatek do US 18% 1295.856 zł
Kwota netto (na rękę) 7703.144 zł

Umowa B2B

7316
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 8999 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 7316 Sprawdzenie działania: 7316 netto * 23% = 1683 (to nasza kwota VAT) 7316 netto + 1683 VAT = 8999 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 8999 zł
Podatek VAT 23 % 1683
Kwota netto 7316 zł

Najciekawsze: